Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 49190

Do pobrania

Tragicznym wydarzeniem ostatnich tygodni II wojny światowej, do jakiego doszło w Kończycach Wielkich na Śląsku Cieszyńskim dokładnie 77 lat temu, było rozstrzelanie przez Niemców własnego żołnierza. Ponieważ wcześniej sam postrzelił się w nogę, samookaleczenie w obliczu wroga zostało przez jego dowódców uznane za akt dezercji i potraktowane z całą surowością wojennego prawa. Kim był człowiek, który nie chciał umierać za III Rzeszę Adolfa Hitlera i do dzisiaj spoczywa w samotnej mogile ukrytej w malowniczym, leśnym zakątku kończyckiego przysiółka Odnóżka, daleko od rodzinnych stron?

 

degasferi 1 min 24e8f
Wykonany w 2003 roku nagrobek na mogile rozstrzelanego w Kończycach Wielkich niemieckiego żołnierza o Fot. Grzegorz Kasztura

Książnica Cieszyńska zaprasza w piątek 19 listopada 2021 r. na spotkanie z Wojciechem Kiełkowskim i Grzegorzem Kaszturą poświęcone ostatnim tygodniom II wojny światowej na Śląsku Cieszyńskim. Początek o godz. 17.00. Rozmowę poprowadzi Witold Kożdoń.

 

kc 19 11 2021 min f99dd

Więcej na stronie: www.kc-cieszyn.pl     

W uzupełnieniu artykułu na temat zestrzelenia w Kończycach Wielkich, prawdopodobnie w dniu 5 marca 1945 roku, sowieckiego Iła-2 z dwuosobową załogą na pokładzie (zob. Komunikat 22/07/2020), przytaczamy informacje uzyskane od mieszkańców Kończyc Wielkich i Rudnika podczas badań terenowych prowadzonych kilkanaście lat temu.

Realizowany od 2014 roku „Niemiecko-Rosyjski Projekt Digitalizacji Niemieckich Dokumentów w Archiwach Federacji Rosyjskiej” to kolejny interesujący i wartościowy historyczny projekt z tego kraju, ułatwiający dostęp do różnych dokumentów źródłowych, w głównej mierze z czasów II wojny światowej. Wśród ponad 2,5 mln obecnie dostępnych zdigitalizowanych stron zdobytych przez Sowietów niemieckich dokumentów znajduje się coś wyjątkowo rzadkiego a zarazem związanego bezpośrednio z walkami na Śląsku Cieszyńskim zimą 1945 roku: album fotograficzny wykonany przez żołnierzy kompanii pojazdów pancernych Jagdpanzer 38(t) „Hetzer” 178 batalionu niszczycieli czołgów 78 Ludowej Dywizji Szturmowej – (Jagdpanzer) Sturm-Panzerjäger-Abteilung 178 78. Volks-Sturm-Division. Album powstał jako prezent od żołnierzy ww. kompanii dla Maj. von Schuha, oficera operacyjnego (Ia) sztabu 78. VGD z okazji jego 30 urodzin. Część zdjęć, która została wykonana w pierwszych kilkunastu dniach lutego 1945 roku, powstała niewątpliwie na terenie Śląska Cieszyńskiego. Album zawiera aż 133 unikalne fotografie z ostatnich miesięcy II wojny światowej; łatwo jednak zauważyć i policzyć, że pierwotnie było ich w środku o 29 więcej, czyli 162. Niestety, widocznie komuś były bardziej potrzebne niż sowieckim archiwistom i nam, pasjonatom historii...                                 

Wszystkie poniższe zdjęcia pochodzą ze zbiorów Centralnego Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej w Podolsku: fond 500, opis 12477, dieło 542, Akte 542. Unterlagen der Sturm-Panzerjägerabteilung 178 der 78. Sturmdivision: Fotoalbum der 2. Jagdpanzerkompanie der Sturm-Panzerjägerabteilung 178 für den Ia der Division, Major von Schuh.

                                           

 

178 2 d1af4
Zima na przełomie stycznia i lutego 1945 r. była na Śląsku Cieszyńskim śnieżna i mroźna

  

Zamieszczony pierwotnie w 2014 roku wykaz żołnierzy niemieckiej 3 Dywizji Górskiej, pochowanych w 1945 roku na cmentarzu polowym w Gumnach obok cmentarza ewangelickiego, został obecnie uzupełniony o przydziały poległych. Przeważnie byli oni narodowości austriackiej, bowiem 3 DG została sformowana 1 kwietnia 1938 roku w Grazu na bazie jednostek byłej armii austriackiej i przez całą wojnę stamtąd pochodziły jej uzupełnienia. Spośród 76 zawartych w spisie żołnierzy i oficerów, większość (69 osób) służyła w różnych kompaniach każdego z trzech batalionów 138 pułku strzelców górskich oraz w ich kompaniach sztabowych, 6 należało do 2 kompanii 83 górskiego batalionu saperów, zaś 1 poległy do II dywizjonu 112 pułku artylerii górskiej.

 

Graberliste seite 1 min 6a25bWystępujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.