Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 40975

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 17.03.1945


„Wojska frontu w ciągu
17.3.45 na prawym skrzydle 1 Armii Gwardii częścią sił 107 Korpusu Strzelców toczyły walkę o poprawienie swoich pozycji, na pozostałym froncie prowadziły rozpoznanie.
W jednostkach odwodu i drugorzutowych odbywało się szkolenie bojowe. 
Przeciwnik na kierunku Morawskiej Ostrawy w dotychczasowym ugrupowaniu. Prowadził metodyczny ogień artyleryjsko-moździerzowy i na wybranych odcinkach frontu siłami od kompanii do batalionu piechoty przy wsparciu 5-10 czołgów i dział pancernych podejmował kontrataki, stawiał zacięty opór działaniom naszych wojsk na odcinku stacja Pruchna, Podlesie.
Lotnictwo wroga wykonało 5 przelotów.

38 Armia – na dotychczasowej rubieży niszczyła ogniem wykryte cele przeciwnika, prowadziła rozpoznanie i dwukrotnie odparła kontrataki przeciwnika z rejonu Ruptawy w sile do batalionu piechoty z 10 czołgami i działami pancernymi. 

52 Korpus Strzelców istotnej zmiany w linii frontu i położeniu wojsk nie miał. 

101 Korpus Strzelców: 271, 183 Dywizja Strzelców i 70 Dywizja Strzelców Gwardii – na dotychczasowej rubieży.   
140 Dywizja Strzelców – 0,5 km na południowy-zachód od pojedynczych domów 3 km na zachód od Bzia.
Dwukrotnie odparła ataki przeciwnika z rejonu Ruptawy.

127 Lekki Górski Korpus Strzelców: 3 Górska Brygada Strzelców – zachodni skraj bezimiennego punktu 1 km na zachód od [Bzia] Dolnego, bezimienny folwark 1 km na południe od [Bzia] Dolnego.  
70 [Górska] Brygada Strzelców – (wyłącznie) pojedynczy folwark 1 km na południe od [Bzia] Dolnego i 600 m na południowy-wschód.     
69 Górska Brygada Strzelców – ześrodkowała się w rejonie Bzia Zameckiego.

67 Korpus Strzelców: 340 Dywizja Strzelców jednym pułkiem – w zagajniku 1,4 km na północny-zachód od kościoła w Pielgrzymowicach, dwoma pułkami – Podlesie (na północny-zachód) i las na wschód.  
81 i 211 Dywizja Strzelców – położenie – bez zmian.  

1 Armia Gwardii od godz. 11.00 siłami jednego pułku strzelców z każdej dywizji 107 Korpusu Strzelców prowadziła walkę o poprawienie zajmowanych pozycji i kontynuowała umacnianie się na osiągniętych rubieżach. Na pozostałych odcinkach prowadziła rozpoznanie i wymianę ognia. 

107 Korpus Strzelców, operując samodzielnymi oddziałami, napotkał silny ogień przeciwnika i, odparłszy 6 kontrataków z rejonu stacji Pruchna, Podlesie, powodzenia i postępu naprzód nie osiągnął i prowadził walkę na dotychczasowych rubieżach. 
Położenie 11 Korpusu Strzelców, 3 Górskiego Korpusu Strzelców, 126 Lekkiego Górskiego Korpusu Strzelców i 226 Dywizji Strzelców – bez zmian.

W rejonie Łodygowic, Sporysza odparto próby przeciwnika prowadzenia rozpoznania siłami plutonu-kompanii".                        


/Tłum. © Grzegorz Kasztura/

CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 792, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4 Ukrainskogo Fronta za period s 19 fewrała po 6 apriela 1945 goda, l. 113.Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.