Drukuj

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 03.04.1945

 

„Wojska frontu w ciągu 3.4.45 kontynuowały natarcie. Na prawym skrzydle walczyły o rozszerzenie przyczółka na zachodnim brzegu rzeki Odry. Na lewym skrzydle posunęły się naprzód do 15 km i opanowały 30 miejscowości, w tym Námestovo, punkt oporu i węzeł dróg, regionalnym centrum Czechosłowacji. 
Przeciwnik w ciągu 3.4.45 na kierunku Morawskiej Ostrawy w dotychczasowym ugrupowaniu silnym ogniem wszystkich rodzajów i kontratakami w sile od batalionu do pułku przy wsparciu czołgów i dział pancernych stawiał zażarty natarciu wojsk 38 Armii i 1 Armii Gwardii. Na kierunku Čadca prowadząc walki przeciwnik wycofywał się w kierunku zachodnim, osłaniając się silnymi ariergardami. Na kierunku Ružomberok stawiał zacięty opór natarciu jednostek 1 Czechosłowackiego Korpusu Armijnego.
Lotnictwo przeciwnika grupami 2-4 samolotów bombardowało i szturmowało ugrupowania bojowe prawego skrzydła 38 Armii i osłaniało swoje wojska. Łącznie odnotowano 24 przeloty samolotów. 

38 Armia, wzmocniona 11 Korpusem Strzelców, od godz. 10.30 wznowiła natarcie na całym froncie i, napotykając na silny ogień, toczyła uporczywe walki o rozszerzenie przyczółka na zachodnim brzegu rzeki Oder (Odry). Odparłszy w ciągu dnia 15 kontrataków przeciwnika w sile powyżej batalionu piechoty każda ze wsparciem 6-8 czołgów i dział pancernych z rejonów: na wschód od Tworkowa, Krzyżanowice, Roszków, Odra i drobnych grup z 2-3 czołgami i działami pancernymi na lewym skrzydle, wojska armii posunęły się naprzód do 1,5 km. 

(…) 

1 Armia Gwardii kontynuowała natarcie siłami 67, 107 Korpusu Strzelców i 3 Górskiego Korpusu Strzelców (318 Górska Dywizja Strzelców i 128 Górska Dywizja Strzelców Gwardii), lecz napotkawszy na silny ogień i wielokrotne kontrataki przeciwnika w sile do batalionu piechoty ze wsparciem 3-4 dział pancernych, wywalczyła nieznaczne sukcesy. 

67 Korpus Strzelców opanował kilka budynków stacyjnych na stacji kolejowej Zebrzydowice. Na pozostałym odcinku toczył walkę na dotychczasowej rubieży. 

107 Korpus Strzelców: 129 Dywizja Strzelców Gwardii odparłszy trzy kontrataki przeciwnika, opanowała zagajnik na północny-zachód od rozjazdu kolejowego znajdującego się na zachód od Kończyc Małych. 
161 Dywizja Strzelców, odparłszy dwa kontrataki przeciwnika, opanowała rejon kapliczki i kilka umocnionych budynków na południe od Kończyc Małych 237 Dywizja Strzelców przy silnym ogniu przeciwnika posunęła się naprzód od 100 do 300 m.
1
67 Dywizja Strzelców walczyła o Rudnik i w zagajniku na wschód od niego. W rejonie Rudnika odparła trzy kontrataki w sile do batalionu piechoty każdy.

3 Górski Korpus Strzelców: 318 Górska Dywizja Strzelców, napotkawszy silny ogień przeciwnika, postęp do przodu nie miała i kontynuowała walkę o folwark Bagienica, dwór na północny-zachód od Ochab. 
128 Górska Dywizja Strzelców Gwardii, wykonawszy przegrupowanie, o godz. 7.30 siłami dwóch pułków z rubieży dworu na południe od Rudzicy i wzgórza 391 przeszła do natarcia i, odrzuciwszy osłonę przeciwnika, podeszła do głównej rubieży obrony, gdzie w ciągi dnia toczyła zacięte walki. 
242 Górska Dywizja Strzelców, działając pojedynczymi oddziałami, posunęła się miejscami do 2,5 km i opanowała Trzebinię, Sopotnię Małą, Krzyżową, Przyborów i prowadziła walkę o oczyszczenie z sił przeciwnika Juszczyny".         

                          

/Tłum. © Grzegorz Kasztura/

 CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 792, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4 Ukrainskogo Fronta za period s 19 fewrała po 6 apriela 1945 goda, l. 178-179.