Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 40647

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 04.04.1945

 

„Wojska frontu w ciągu 4.4.45 siłami 38 i 18 Armii prowadziły działania zaczepne na dotychczasowych kierunkach: na odcinku 1 Armii Gwardii umacniały się na zajmowanej rubieży i przeprowadzały przegrupowanie.
Przeciwnik na kierunku Morawskiej Ostrawy wzmocnił zgrupowanie swoich wojsk oddziałami 17 Dywizji Pancernej, przerzuconej sprzed 1 Frontu Ukraińskiego. Opierając się na uprzednio przygotowanej rubieży, silnym ogniem wszystkich rodzajów i kontratakami przy wsparciu czołgów i dział pancernych, stawiał zażarty opór natarciu wojsk 38 Armii. Na kierunku Čadca przeciwnik okazywał zacięte przeciwdziałanie postępom prawego skrzydła 18 Armii. Na kierunku rużomberskim tocząc walki wycofywał się w kierunku zachodnim, osłaniając się silnymi ariergardami.
Lotnictwo przeciwnika prowadziło rozpoznanie i od godz. 14.00 do 18.00 grupami 4-5 samolotów szturmowała ugrupowania bojowe prawego skrzydła 38 Armii na zachodnim brzegu rzeki Odry. Łącznie odnotowano 58 przelotów samolotów.

38 Armia kontynuowała prowadzenie zaciętych walk zaczepnych na całym froncie, podejmując największy wysyłek na prawym skrzydle celem rozszerzenia przyczółków na zachodnim brzegu rzeki Odry, lecz znaczących sukcesów nie osiągnęła.

Przeciwnik przed frontem armii stawiał zacięty opór, podejmował wielokrotne kontrataki w sile do batalionu piechoty ze wsparciem 5-6 czołgów i dział pancernych z rejonów Tworkowa, Folwarku Hanowiec, Krzyżanowic i na północ od Roszkowa.

(…)

1 Armia Gwardii umocniła się na zajmowanej rubieży, wykonywała przegrupowanie, prowadziła rozpoznanie i wymianę ognia. 

67 Korpus Strzelców: 340 Dywizja Strzelców zmian w położeniu nie ma. 
81 Dywizja Strzelców, zdawszy zajmowaną rubież oddziałom 211 Dywizji Strzelców, ześrodkowała się w rejonie Golasowice, Kolonia Piotrowa, las na wschód od Jarząbkowic. 
211 Dywizja Strzelców, zluzowawszy oddziały 81 Dywizji Strzelców, zajmowała rubież: 300 m na wschód od kościoła w Zebrzydowicach, stacja Zebrzydowice, dalej wzdłuż linii kolejowej, lewe skrzydło 300 m na południe od dwóch stawów na północ od Kończyc Małych. 

107 Korpus Strzelców: 129 Dywizja Strzelców Gwardii zluzowała oddziały 161 Dywizji Strzelców i zajmowała rubież: skrzyżowanie drogi i linii kolejowej na południowy-zachód od dwóch stawów, rozjazd kolejowy na zachód od Kończyc Małych, kapliczka na południe od kościoła w Kończycach Małych, (wyłącznie) zagajnik na północny-wschód od Kończyc Wielkich. W ciągu dnia dywizja odparła trzy kontrataki przeciwnika w sile kompania-batalion piechoty i 1-3 działa pancerne. 
161 Dywizja Strzelców, zdawszy zajmowaną rubież oddziałom 129 Dywizji Strzelców Gwardii ześrodkowała się w rejonie Zbytkowa i zagajnika na północny-wschód. 
237 Dywizja Strzelców zdała zajmowaną rubież: (wyłącznie) zagajnik na północno-wschodnim skraju Kończyc Wielkich, północny skraj Rudnika, południowy skraj lasu na południowy-wschód od Pruchnej. W rejonie Rudnika odparte 3 kontrataki przeciwnika. 

3 Górski Korpus Strzelców: 318 Górska Dywizja Strzelców prowadziła wymianę ognia z przeciwnikiem na dotychczasowej rubieży. 
128 Górska Dywizja Strzelców Gwardii – dwoma pułkami ześrodkowała się w rejonie Międzyrzecze Dolne, Międzyrzecze Górne; jednym pułkiem z nastaniem ciemności przygotowywała się do zdania rubieży – Iłow. [Iłownica], (wyłącznie) Wapienica Gór. [Górna] batalionowi 113 armijnego zapasowego pułku strzelców. 
242 Górska Dywizja Strzelców, zdawszy zajmowaną rubież Bystra, wschodnie zbocza góry Magura, Rybarzowice, batalionowi karabinów maszynowych 113 armijnego zapasowego pułku strzelców i odcinek (wyłącznie) Żywiec Stary, Sporysz pododdziałom 26 batalionu miotaczy ognia, ześrodkowała się w rejonie Leszczyny, Mikuszowice. 
26 batalion miotaczy ognia: Łodygowice, Zarzecze, na wschód od Żywca Starego, Sporysz (południowy). 
9 batalion miotaczy ognia – Trzebinia, Sopotnia Mała, Przyborów. 

127 Lekki Górski Korpus Strzelców od godz. 18.00 na zajmowanej rubieży wszedł w skład armii".                                                     

/Tłum. © Grzegorz Kasztura/

 CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 792, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4 Ukrainskogo Fronta za period s 19 fewrała po 6 apriela 1945 goda, l. 181-182.Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.