Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 33334

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 05.04.1945

 

„Wojska frontu 5.4.45 siłami 18 Armii i częścią sił 38 Armii i 1 Armii Gwardii prowadziły działania zaczepne, podczas których opanowały miasta Żywiec i Ružomberok. Na pozostałych odcinkach frontu wykonywały przegrupowanie i rozpoznanie przeciwnika. 
Nieprzyjaciel na kierunku Morawskiej Ostrawy na rubieży Tunskirch, Krzyżanowice, Odra oddziałami 17 Dywizji [Pancernej], 68 Dywizji Piechoty, 544 Dywizji [Grenadierów Ludowych] i częścią sił 304 Dywizji Piechoty, 3 Brygady Artylerii Przeciwpancernej, stawiał zażarty opór natarciu wojsk prawego skrzydła 38 Armii. Na kierunkach Jabłonków, Čadca, Žilina pod naciskiem wojsk lewego skrzydła 1 Armii Gwardii i 18 Armii tocząc walkę wycofywał się w kierunku zachodnim. 
Lotnictwo przeciwnika wykonało 20 lotów na rozpoznanie i osłonę własnych wojsk.

38 Armia na swoim prawym skrzydle częścią sił walczyła o poprawienie położenia, lecz napotkawszy uporczywą obronę przechodzącego do wielokrotnych kontrataków przeciwnika, postępów do przodu nie miała. Na pozostałym froncie wykonywała przegrupowanie. 

(…) 

1 Armia Gwardii wykonywała przegrupowanie, prowadziła rozpoznanie, na lewym skrzydle siłami 9 i 26 batalionu miotaczy ognia kontynuowała natarcie i w ciągi dnia posunęła się naprzód od 6 do 10 km, opanowawszy 24 miejscowości, w tym silny punkt obrony przeciwnika miasto Żywiec. 

127 Lekki Górski Korpus Strzelców: 3 i 69 [Górskie] Brygady Strzelców – położenie bez zmian. 
70 [Górska] Brygada Strzelców, zdawszy zajmowaną odcinek oddziałom 340 Dywizji Strzelców, ześrodkowała się w rejonie zagajników na południe od [Jastrzębia] Zdroju.      

67 Korpus Strzelców: 340 Dywizja Strzelców, zluzowawszy oddziały 70 [Górskiej] Brygady Strzelców, zajmowała rubież: (wyłącznie) znak 263, znak 275, las na wschód od Grabiny, wzdłuż północnego brzegu stawu na wschód od kościoła w Zebrzydowicach. 
211 Dywizja Strzelców, zluzowawszy częścią sił 129 Dywizję Strzelców Gwardii, zajmowała rubież wzdłuż brzegu południowego stawu na wschód od kościoła w Zebrzydowicach, stacja Zebrzydowice, skrzyżowanie dróg na zachód od Kończyc Małych, kościół w Kończycach Małych.
81 Dywizja Strzelców jednym pułkiem zluzowała oddziały 318 Górskiej Dywizji Strzelców na rubieży: północny skraj lasu (na zachód od Folwarku Bagienica), rzeka Wisła (1 km na północ od Ochab); dwoma pułkami – w gotowości w nocy na 6.4.45 zluzować 129 Dywizję Strzelców Gwardii i 167 Dywizję Strzelców na zajmowanych przez nie rubieżach.

107 Korpus Strzelców: 129 Dywizja Strzelców Gwardii, oddawszy część odcinka oddziałom 211 Dywizji Strzelców, znajdowała się w gotowości w nocy na 6.4.45 zdać pozostały odcinek oddziałom 81 Dywizja Strzelców.
167 Dywizja Strzelców. Położenie – bez zmian. 
161 Dywizja Strzelców ześrodkowała się w rejonie Karkoszka, Gliniak, Turzyczka [Wodzisław Śląski].

3 Górski Korpus Strzelców: 318 Górska Dywizja Strzelców, zdawszy wcześniej zajmowany odcinek 81 Dywizja Strzelców, ześrodkowała się w rejonie Strumień, Zabłocie. 
242 Górska Dywizja Strzelców ześrodkowała się w rejonie Pszczyny. 
128 Górska Dywizja Strzelców Gwardii, zdawszy zajmowaną rubież batalionowi 113 armijnego zapasowego pułku strzelców i odcinek, przeszła do rejonu Międzyrzecze Górne, Międzyrzecze Dolne, Mazańcowice Dolne.
26 i 9 batalion miotaczy ognia, odrzuciwszy oddziały osłonowe, przeszły do ścigania przeciwnika, podczas którego posunęły się naprzód od 6 do 10 km i opanowały miasto Żywiec, Żywiec Stary, Sporysz, Zabłocie, Pietrzykowice, Podlasie, Łodygowice, Szczyrk, Godziszka, Kalna, Słotwina, Solisko, Lipowa, Sienna, Leśna, Plebańska, Ostre, Radziechowy, Wieprz, Juszczyna, Bystra, Brzusznik i prowadziły walkę na zachód i południowy-zachód od Szczyrku, o wzgórze 452, Cięcinę, wzgórze 638.                        

 

                                                                   /Tłum. © Grzegorz Kasztura/

CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 792, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4 Ukrainskogo Fronta za period s 19 fewrała po 6 apriela 1945 goda, l. 185-186.

                

 

 Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.