Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 40975

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 06.04.1945


„Wojska frontu w ciągu 6.4.45 lewym skrzydłem 1 Armii Gwardii i siłami 18 Armii prowadziły działania zaczepne na kierunkach Jabłonków, Žilina. Na pozostałych odcinkach frontu na wcześniej zajmowanych rubieżach prowadziły rozpoznanie i przeprowadzały przegrupowanie.
Przeciwnik przed frontem 38 Armii i 1 Armii Gwardii aktywnych działań nie podejmował. Na kierunkach Cieszyn, Jabłonków oraz na pozostałych odcinkach frontu na uprzednio zajmowanych rubieżach wojska prowadziły rozpoznanie i wykonywały przegrupowanie. Na kierunkach czadeckim i żylińskim od drugiej połowy dnia przeciwnik stawiał zorganizowany opór natarciu wojsk 18 Armii, najbardziej zdecydowany - na rubieży na zachód od miejscowości Nová Bystrica, na zachód od miejscowości Biely Potok [Ružomberok], Kraľovany.
Lotnictwo przeciwnika wykonało 4 przeloty.

38 Armia umacniała się na wcześniej zajętej rubieży, prowadziła rozpoznanie i wykonywała przegrupowanie. W okresie od godz. 21.00 do 23.00 5.4.45 wojska prawego skrzydła armii na przyczółku w rejonie Tworkowa i na wschód od Krzyżanowic odparły atak przeciwnika podjęty jednocześnie z kierunków na zachód od Tworkowa, Folwarku Hanowiec, stacji kolejowej Krzyżanowice, dworu na północny-zachód od Roszkowa, o ogólnej liczebności powyżej dwóch pułków piechoty, wspieranych przez 43 czołgi i działa pancerne.

(…)

1 Armia Gwardii lewym skrzydłem kontynuowała natarcie w kierunku na Jabłonków, w czasie którego posunęła się naprzód od 7 do 14 km, opanowawszy przy tym 28 miejscowości. Na pozostałym odcinku swojego frontu przeprowadzała przegrupowanie.

95 Korpus Strzelców na wcześniej zajmowanej rubieży wszedł w skład wojsk armii. 

127 Lekki Górski Korpus Strzelców, zluzowawszy jednostki 101 i 52 Korpusu Strzelców, zajmował rubież: wzdłuż południowego skraju lasu (3 km na północ od Gorzyc), dwór (na południe od Turzy Śląskiej), wzdłuż północnego brzegu stawu na wschód od Łazisk, 1 km na południowy-zachód od kościoła w Skrzyszowie, styk linii kolejowych na południowym skraju Moszczenicy, wzgórze 270, kota 263. 

67 Korpus Strzelców: 340 i 211 Dywizja Strzelców – na dotychczasowej rubieży. 
81 Dywizja Strzelców, zluzowawszy oddziały 129 Dywizji Strzelców Gwardii i 167 Dywizji Strzelców, zajmowała rubież: (wyłącznie) kościół w Kończycach Małych, rozwidlenie dróg 2,5 km na południe od Pruchnej, wzdłuż północnego skraju lasu na wschód od Folwarku Bagienica, wzdłuż południowego brzegu stawu (1 km na północ od Ochab).          

107 Korpus Strzelców, zdawszy wcześniej zajmowaną rubież, został wycofany do drugiego rzutu armii i ześrodkował się:
161 Dywizja Strzelców – w rejonie Gliniak, Karkoszka, Turzyczka [Wodzisław Śląski].
129 Dywizja Strzelców Gwardii, zdawszy zajmowany odcinek 81 Dywizji Strzelców, wyszła do rejonu Bzia Górnego i lasu na zachód.
167 Dywizja Strzelców – w rejonie Pawłowice, Pniówek. 

3 Górski Korpus Strzelców: w drugim rzucie armii w rejonie:  
242 Górska Dywizja Strzelców – Chałupki, Marklowice Górne.
318 Górska Dywizja Strzelców – Mszana, Jastrzębie Dolne w gotowości nocą na 7.4.45 zluzować 127 Lekki Górski Korpus Strzelców na rubieży: zagajnik 2,5 km na wschód od kościoła w Gorzycach, 1 km na południowy-zachód od kościoła w Skrzyszowie, kota 263.  
128 Górska Dywizja Strzelców Gwardii – Suszec, [Sikowiec?], Kryry.
237 Dywizja Strzelców z batalionem szkolnym 113 armijnego zapasowego pułku strzelców prowadziła działania zaczepne, opanowując miejscowości: Ochaby, Pierściec, Roztropice, Kowale, Wieszczęta, Bielowicko, Grodziec [Śląski], Dolny Bór, Pogórze. 
Batalion karabinów maszynowych 113 armijnego zapasowego pułku strzelców opanował Brenną i prowadził walkę o Górki Wielkie. 
26 batalion miotaczy ognia opanował Malinkę i walczył o Wisłę.
9 batalion miotaczy ognia zajął Cięcinę, Węgierską Górkę, Cisiec, Krzywą, Kamesznicę, Szare, Gołuszki i walczył na zachód od Gołuszek i Kasperek [Laliki]".            

                                                                                                         
/Tłum. © Grzegorz Kasztura/

 

CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 792, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4 Ukrainskogo Fronta za period s 19 fewrała po 6 apriela 1945 goda, l. 188-189. 

                                                               Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.