Drukuj

 

Ostatni wojenny Dziennik działań bojowych 4 Frontu Ukraińskiego obejmuje okres od 7 kwietnia do 14 maja 1945 r. Front powiększył się o 60 Armię przekazaną ze składu 1 Frontu Ukraińskiego. 
Podchodząca od północnego wschodu do Morawskiej Ostrawy 38 Armia toczyła w rejonie Tworkowa i Krzyżanowic ciężkie boje z pancernymi kontratakami wroga. Z kolei 1 Armia Gwardii, po zdobyciu 5 kwietnia całego Żywca (po ponad dwóch miesiącach walk w jego okolicy) wreszcie ruszyła w centrum swojego frontu do przodu. Bardzo aktywne były zwłaszcza dwa armijne, samodzielne bataliony miotaczy ognia, 9 i 26. Ten ostatni przeszedł Malinkę, Wisłę i doszedł aż 3 km na południe od granic Ustronia. Był to jednak krótkotrwały sukces. Ostatecznie wojska sowieckie zajęły Wisłę i Ustroń dopiero na początku maja 1945 roku…  
                

 

zbd 4ukrf 4 5.1945 42941

 

 

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 07.04.1945

 

„Wojska frontu 7.4.45 lewym skrzydłem 1 Armii Gwardii i siłami 18 Armii kontynuowały działania zaczepne na dotychczasowych kierunkach. Na pozostałym froncie prowadziły rozpoznanie i przeprowadzały przegrupowanie.
W skład 4 Frontu Ukraińskiego weszła 60 Armia.   
Przeciwnik na kierunkach Jabłonków, Čadca, Žilina przeciwstawiał się ogniem natarciu naszych wojsk, przechodząc na wybranych odcinkach do kontrataków grupami w sile do kompanii piechoty.
Odnotowano 9 przelotów lotnictwa przeciwnika.

60 Armia od godz. 24.00 6.4.45 wyszła z podporządkowania 1 Frontowi Ukraińskiemu i weszła w skład 4 Frontu Ukraińskiego.

(…)

38 Armia od godz. 6.00 do 11.00 7.4.45 z rejonów Tworkowa i Krzyżanowic odparła pięć ataków przeciwnika w sile powyżej batalionu piechoty każda, przy wsparciu w ogólnej liczbie do 60 czołgów i dział pancernych, przy czym 14 czołgów i dział pancernych przeciwnika zostało obezwładnionych trafieniem.

(…)

1 Armia Gwardii swoim lewym skrzydłem kontynuowała natarcie, w czasie którego opanowała Kiczyce, Wisłę. Na pozostałych odcinkach frontu wykonywała przegrupowanie.  

95 Korpus Strzelców: 351 Dywizja Strzelców, zluzowawszy oddziały 2 Dywizji Powietrzno-Desantowej Gwardii, zajmowała rubież wzdłuż południowego skraju Kamienia, południowego skraju Bluszczowa, południowego skraju Rogowa, na północ od koty 256,0, wzdłuż południowego skraju lasu na zachód od Czyżowic. 
2 Dywizja Powietrzno-Desantowa Gwardii, zdawszy wcześniej zajmowaną rubież 351 Dywizji Strzelców, ześrodkowała się na północno-wschodnim skraju lasu na zachód od Czyżowic, Karkoszki [Wodzisław Śląski]. 

127 Lekki Górski Korpus Strzelców: 69 [Górska] Brygada Strzelców - wzdłuż południowo-wschodniego skraju lasu na zachód od Czyżowic, Kraskowiec, łuk linii kolejowej na zachód od Podbucza. 
3 [Górska] Brygada Strzelców - w rejonie Grodźca [Śląskiego]. 
70 [Górska] Brygada Strzelców w marszu do rejonu Pierśćca. 

3 Górski Korpus Strzelców: 318 Górska Dywizja Strzelców, zluzowawszy jednostki 127 Lekkiego Górskiego Korpusu Strzelców, zajmowała rubież: łuk linii kolejowej na zachód od Podbucza, zagajniki 1 km na południe od Skrzyszowa, Moszczenica, wzdłuż północnego skraju zagajnika na zachód od Ruptawy. 
242 Górska Dywizja Strzelców. Położenie dotychczasowe. 
128 Górska Dywizja Strzelców Gwardii - w rejonie Marklowic Dolnych [na północny-wschód od Wodzisławia Śląskiego] i zagajnika na zachód. 

67 Korpus Strzelców. Położenie bez zmian. 

237 Dywizja Strzelców z batalionem szkolnym i batalionem karabinów maszynowych 113 armijnego zapasowego pułku piechoty prowadziła walki zaczepne, opanowawszy Kiczyce i kontynuowała bój o Zabawę [Skoczów] i Górki Wielkie. 
26 batalion miotaczy ognia opanował Wisłę i prowadził walkę o rozjazd kolejowy 3 km na południe od Ustronia.
9 batalion miotaczy ognia walczył o Rdzawkę [Koniaków], Pochodzitą [Laliki].

107 Korpus Strzelców: 161 Dywizja Strzelców - w rejonie Gliniak, Turzyczka. 
129 Dywizja Strzelców Gwardii - w rejonie Zawada, Wypandów, Kąty [Wodzisław Śląski].
167 Dywizja Strzelców - Gabrielówka, wzniesienie 286,4, Jedłownik [Wodzisław Śląski]".      


/Tłum. © Grzegorz Kasztura/

CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 1256, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4-go Ukrainskogo Fronta za period s 7 apreła po 14 maja 1945 goda, l. 23-24.