Drukuj

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 09.04.1945

 

„Wojska frontu w ciągu 9.4.45 siłami 18 Armii kontynuowały natarcie na dotychczasowym kierunku. Na styku 38 Armii i 1 Armii Gwardii prowadziły zażarte walki z nacierającą piechotą i czołgami przeciwnika. Na pozostałym froncie zajmowały dotychczasowe rubieże, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia. W jednostkach drugich rzutów prowadzono szkolenie bojowe.
Przeciwnik z rubieży Krzyżanowice, Rogów oddziałami 371, 68 Dywizji Piechoty, 544 Dywizji [Grenadierów Ludowych], 8, 16 i 17 Dywizji Pancernej od drugiej połowy dnia przeszedł do natarcia ku brzegom rzeki Odry na kierunkach: las na wschód od Krzyżanowic, Syrynia w celu odrzucenia jednostek 1 Armii Gwardii i okrążenia jednostek 38 Armii na zachodnim brzegu rzeki Odry.
Na kierunkach Čadca i Žilina przeciwnik oddziałami 253, 304 Dywizji Piechoty, 320 Dywizji [Grenadierów Ludowych], węgierskiej 16 Dywizji Piechoty i 2 Dywizji Rezerwowej i samodzielnymi batalionami w ciągu dnia stawiał zorganizowane przeciwdziałanie ogniowe wojskom 18 Armii.
Lotnictwo przeciwnika pojedynczymi samolotami prowadziło rozpoznanie. O godz. 8.00 4 samolotami bombardowało ugrupowanie bojowe naszych wojsk w rejonie Ściborzyc Wielkich.
Łącznie odnotowano 13 przelotów samolotów.

(…) 

1 Armia Gwardii na prawym skrzydle częścią sił 107 i 95 Korpusu Strzelców od godz. 16.00 przeszła do działań zaczepnych w celu niedopuszczenia do następnego  natarcia przeciwnika i przywrócenia utraconych pozycji na odcinku Rogów, Kamień, a od godz. 16.30 toczyła uporczywe walki w celu odparcia wielokrotnych ataków piechoty i czołgów przeciwnika. W centrum utrzymywała dotychczasową rubież, na lewym skrzydle operowała pojedynczymi oddziałami.

(…) 

67 Korpus Strzelców: 340 i 81 Dywizja Strzelców – na dotychczasowej rubieży.
211 Dywizji Strzelców, zdawszy zajmowaną rubież pododdziałom batalionu szkolnego 113 armijnego zapasowego pułku strzelców, ześrodkowała się w rejonie Jastrzębie Górne, [Jastrzębie] Zdrój w gotowości do zluzowania oddziałów 318 Górskiej Dywizji Strzelców. 

127 Lekki Górski Korpus Strzelców w ciągu dnia, nacierając pojedynczymi oddziałami, oczyścił z sił wroga wschodni brzeg rzeki Wisły na odcinku Ochaby, (wyłącznie) Zabawa [Skoczów] i, sforsowawszy rzekę Wisłę w rejonie Ochab, opanował dwór i folwark na zachód od Ochab.
70 [Górska] Brygada Strzelców prawym skrzydłem – na zachodnim brzegu rzeki Wisły na odcinku dwór, folwark (na zachód od Ochab), dalej wzdłuż wschodniego brzegu rzeki Wisły, (wyłącznie) Zabawa.
3 [Górska] Brygada Strzelców, batalion karabinów maszynowych 113 armijnego zapasowego pułku strzelców, 26 i 9 batalion miotaczy ognia – na dotychczasowych rubieżach. 
69 [Górska] Brygada Strzelców - w rejonie Świętoszówki. 

237 Dywizja Strzelców – odwód armii w dotychczasowym rejonie”.     

/Tłum. © Grzegorz Kasztura/

CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 1256, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4-go Ukrainskogo Fronta za period s 7 apreła po 14 maja 1945 goda, l. 35-36.