Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 33475

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 10.04.1945

 

„Wojska frontu w ciągu 10.4.45 na prawym skrzydle 1 Armii Gwardii w rejonie na południe od Syryni prowadziły bój o przywrócenie wcześniej utraconego położenia. Na lewym skrzydle na kierunku Žilina oddziałami 18 Armii prowadziły zacięte walki zaczepne i odpierały wielokrotne kontrataki przeciwnika. Na pozostałym froncie pozostawały na zajmowanych rubieżach, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia. 
Przeciwnik na odcinku Tworków, Krzyżanowice oddziałami 371 Dywizji Piechoty, 17 Dywizji Pancernej i 68 Dywizji Piechoty starał się wyprzeć nasze oddziały na wschodni brzeg rzeki Odry, podejmując szereg bezskutecznych ataków w sile powyżej batalionu piechoty z 8-10 czołgami i działami pancernymi. Na odcinku przełamania oddziałami 8, 16 i 19 Dywizji Pancernej, 544 Dywizji [Grenadierów Ludowych] poprzez ogień i kontrataki stawiał zacięty opór natarciu oddziałów 1 Armii Gwardii. Na kierunku żylińskim, starając się nie dopuścić do wyjścia naszych oddziałów na rubież rzeki Kysucy, rzeki Váh, rzeki Turiec, oddziałami 253, 304 Dywizji Piechoty, 320 Dywizji [Grenadierów Ludowych], węgierskiej 16 Dywizji Piechoty, stawiał zacięty opór ogniem, przechodząc na szeregu odcinków do wielokrotnych ataków. 
Lotnictwo przeciwnika osłaniało własne wojska i prowadziło rozpoznanie. Łącznie odnotowano 20 przelotów samolotów".

(…) 

1 Armia Gwardii jednostkami 107 Korpusu Strzelców i dwoma pułkami 95 Korpusu Strzelców od godz. 13.00 walczyła o przywrócenie utraconego położenia na południe od Syryni. W centrum utrzymywała dotychczasową rubież. Na lewym skrzydle, operując pojedynczymi oddziałami, wyparła przeciwnika z szeregu punktów oporu. 
W ciągu 10.4.45 przed frontem armii były aktywne 32 baterie artylerii i moździerzy oraz 6-lufowych wyrzutni [rakietowych] z ogólnym zużyciem do 6000 pocisków i min. Przeciwnik w ciągu dnia przeprowadził do 50 silnych nalotów ogniowych. 

O godz. 21.00 wojska armii toczyły walkę na rubieży: 

(…)

3 Górski Korpus Strzelców: 318 Górska Dywizja Strzelców, zdawszy zajmowaną rubież oddziałom 211 Dywizji Strzelców, ześrodkowała się w rejonie Marusze [Wodzisław Śląski], Turza [Śląska], Pustki. 

67 Korpus Strzelców: 211 Dywizja Strzelców, zluzowawszy oddziały 318 Dywizji Strzelców, zajmowała rubież: kota 215, północny brzeg stawu 1 km na południe od Skrzyszowa, staw na północ od napisu [na mapie] Szotkowice, Moszczenica, wzniesienie 270. 
340 Dywizja Strzelców rozszerzyła front do (wyłącznie) wzniesienia 270. 
Batalion szkolny 113 armijnego zapasowego pułku strzelców, 81 Dywizja Strzelców bez zmian.  

127 Lekki Górski Korpus Strzelców, operując pojedynczymi oddziałami, opanował Górki Wielkie, Górki Małe.
69 [Górska] Brygada Strzelców – Świętoszówka. Batalion karabinów maszynowych 113 armijnego zapasowego pułku strzelców – północny skraj Brennej. 26 batalion miotaczy ognia – północno-zachodnie stoki szczytu 714, 4 km na południowy-wschód od Ustronia. 9 batalion miotaczy ognia działał wspólnie z 24 Dywizją Strzelców [18 Armia].

237 Dywizja Strzelców – odwód armii w rejonie Zabrzeg, Bronów, Ligota”.    

/Tłum. © Grzegorz Kasztura/

CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 1256, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4-go Ukrainskogo Fronta za period s 7 apreła po 14 maja 1945 goda, l. 38-39.

         Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.