Drukuj

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 11.04.1945


„Wojska frontu w ciągu 11.4.45 na swoim lewym skrzydle siłami 18 Armii nocnym szturmem opanowały silny punkt oporu Niemców okrążonych w mieście Sv. Martin, a także węzłem drogowo-kolejowym Vrútky. Na kierunku ostrawskim prawym skrzydłem 1 Armii Gwardii prowadziły zacięte walki ze zgrupowaniem pancernym przeciwnika, kontynuującej natarcie w kierunku północnym na Racibórz. Na pozostałym froncie prowadziły wymianę ognia na dotychczasowych rubieżach. 
Przeciwnik w ciągu dnia na odcinku Tworków, Krzyżanowice, Kamień, Bluszczów, Rogów oddziałami 371 i 68 Dywizji Piechoty stawiał zażarty opór działaniom naszych wojsk. Na kierunku Žilina oddziały 320 Dywizji [Grenadierów Ludowych] zostały wyparte z miejscowości Sučany, Vrútky, Sv. Martin. Na pozostałych odcinkach frontu w dotychczasowym ugrupowaniu utrzymywał zajmowane pozycje, wzmacniał je pod względem inżynieryjnym i rzadkim ogniem artyleryjsko-moździerzowym ostrzeliwał ugrupowanie bojowe naszych wojsk.
Lotnictwo przeciwnika osłaniało własne wojska i prowadziło rozpoznanie. Łącznie zaobserwowano 35 przelotów samolotów.

(…) 

1 Armia Gwardii na prawym skrzydle jednostkami 107 Korpusu Strzelców od godz. 13.00 walczyła na południe od Syryni. W centrum i na lewym skrzydle broniła dotychczasowej rubieży, prowadziła wymianę ognia i rozpoznanie przeciwnika. Częścią sił wykonywała przegrupowanie. 

(…) 

67 Korpus Strzelców. Położenie jednostek korpusu – bez zmian. 

127 Lekki Górski Korpus Strzelców. 9 batalion miotaczy ognia z rejonu Rdzawki w marszu do rejonu Pszowa. 
Zmiany w dyslokacji pozostałych jednostek nie zaszły. 

237 Dywizja Strzelców – odwód armii, wykonawszy marsz, ześrodkowała się w rejonie Pniówka i zagajnika na południowy-wschód.   

/Tłum. © Grzegorz Kasztura/ 

CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 1256, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4-go Ukrainskogo Fronta za period s 7 apreła po 14 maja 1945 goda, l. 42-43.