Drukuj

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 12.04.1945

 

„Wojska frontu w ciągu 12.4.45 na prawym skrzydle 18 Armii na kierunku Čadca prowadziły zacięte walki z przeciwnikiem, który przeszedł do kontrataków w kierunku na Sól. Na lewym skrzydle, kontynuując natarcie w trudnych warunkach lesisto-górskiego terenu, opanowały szereg szczytów w paśmie Małej Fatry. Na odcinku Krzyżanowice, Kamień, Rogów odparły szereg ataków przeciwnika. Na pozostałym froncie prowadziły wymianę ognia i rozpoznanie przeciwnika. 
Przeciwnik 12.4.45 na odcinku 60, 38 Armii i 1 Armii Gwardii w dotychczasowym ugrupowaniu pozostawał na zajmowanych rubieżach. W pierwszej połowie dnia z rubieży Krzyżanowice, Kamień, Rogów w sile do batalionu piechoty przy wsparciu 2-6 czołgów i dział pancernych wykonywał ataki na obu brzegach rzeki Odry. Na kierunku czadckim oddziałami niemieckich 253, 304 Dywizji Piechoty, węgierskiej 16 Dywizji Piechoty i samodzielnymi batalionami w ciągu całego dnia silnym ogniem ze wszystkich rodzajów uzbrojenia oraz poprzez kontrataki stawiał zacięty opór postępowi wojsk prawego skrzydła 18 Armii. Na kierunku żylińskim pod naporem oddziałów 1 Czechosłowackiego Korpusu Armijnego prowadząc walki wycofywał się w kierunku zachodnim i północno-zachodnim.
Naliczono 3 przeloty samolotów na rozpoznanie.

(…) 

1 Armia Gwardii na prawym skrzydle w rejonie na południe od Syryni z powodzeniem odpierała ataki jednostek 16, 19 Dywizji Pancernej, 544 Dywizji [Grenadierów Ludowych] w sile od kompani do batalionu piechoty przy wsparciu 2-6 czołgów i dział pancernych. Na pozostałym odcinku frontu pozostawała na zajmowanych rubieżach, prowadziła rozpoznanie i wymianę ognia. 

Położenie jednostek – bez zmian.


/Tłum. © Grzegorz Kasztura/

CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 1256, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4-go Ukrainskogo Fronta za period s 7 apreła po 14 maja 1945 goda, l. 45.