Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 33475

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 13.04.1945


„Wojska frontu na lewym skrzydle, na odcinku 18 Armii, w ciągu 13.4.45 prowadziły działania zaczepne na dotychczasowych kierunkach. Na pozostałym froncie umacniały zajmowane rubieże, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia. W jednostkach odwodu i drugich rzutów prowadzono szkolenie bojowe.
Przeciwnik na kierunkach Opawa i Morawska Ostrawa jednostkami XI Korpusu Armijnego, XXIV Korpusu Pancernego, LIX Korpusu Armijnego i XXXXVIII Korpusu Pancernego nie podejmował aktywności, utrzymywał zajmowane pozycje, na wybranych odcinkach małymi grupami piechoty prowadził rozpoznanie i wzmacniał obronę pod względem inżynieryjnym. 
Na kierunkach Čadca, Žilina 253, 304 Dywizji Piechoty, 320 Dywizja [Grenadierów Ludowych], 774 pułk [grenadierów 715 Dywizji Piechoty?] i węgierska 16 Dywizji Piechoty silnym ogniem a na zasadniczych kierunkach poprzez kontrataki stawiały zacięty opór nacierającym jednostkom 18 Armii.
Lotnictwo przeciwnika osłaniało własne wojska i prowadziło rozpoznanie. Łącznie naliczono 28 przelotów samolotów.

(…)

1 Armia Gwardii prowadziła rozpoznanie i wymianę ognia na dotychczasowej rubieży. W jednostkach drugich rzutów prowadzono szkolenie bojowe.

 

(…) 

67 Korpus Strzelców: 211, 340, 81 Dywizja Strzelców i batalion szkolny 113 armijnego zapasowego pułku strzelców – na dotychczasowej rubieży.

127 Lekki Górski Korpus Strzelców z batalionem karabinów maszynowych 113 armijnego zapasowego pułku strzelców, 26 batalionem miotaczy ognia zmian w dyslokacji nie miały. 
9 batalion miotaczy ognia ześrodkował się w rejonie Pszowa. 

237 Dywizja Strzelców – odwód armii w rejonie Pniówka".                           

/Tłum. © Grzegorz Kasztura/

CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 1256, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4-go Ukrainskogo Fronta za period s 7 apreła po 14 maja 1945 goda, l. 47.

 

                   

 Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.