Drukuj

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 13.04.1945


„Wojska frontu na lewym skrzydle, na odcinku 18 Armii, w ciągu 13.4.45 prowadziły działania zaczepne na dotychczasowych kierunkach. Na pozostałym froncie umacniały zajmowane rubieże, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia. W jednostkach odwodu i drugich rzutów prowadzono szkolenie bojowe.
Przeciwnik na kierunkach Opawa i Morawska Ostrawa jednostkami XI Korpusu Armijnego, XXIV Korpusu Pancernego, LIX Korpusu Armijnego i XXXXVIII Korpusu Pancernego nie podejmował aktywności, utrzymywał zajmowane pozycje, na wybranych odcinkach małymi grupami piechoty prowadził rozpoznanie i wzmacniał obronę pod względem inżynieryjnym. 
Na kierunkach Čadca, Žilina 253, 304 Dywizji Piechoty, 320 Dywizja [Grenadierów Ludowych], 774 pułk [grenadierów 715 Dywizji Piechoty?] i węgierska 16 Dywizji Piechoty silnym ogniem a na zasadniczych kierunkach poprzez kontrataki stawiały zacięty opór nacierającym jednostkom 18 Armii.
Lotnictwo przeciwnika osłaniało własne wojska i prowadziło rozpoznanie. Łącznie naliczono 28 przelotów samolotów.

(…)

1 Armia Gwardii prowadziła rozpoznanie i wymianę ognia na dotychczasowej rubieży. W jednostkach drugich rzutów prowadzono szkolenie bojowe.

 

(…) 

67 Korpus Strzelców: 211, 340, 81 Dywizja Strzelców i batalion szkolny 113 armijnego zapasowego pułku strzelców – na dotychczasowej rubieży.

127 Lekki Górski Korpus Strzelców z batalionem karabinów maszynowych 113 armijnego zapasowego pułku strzelców, 26 batalionem miotaczy ognia zmian w dyslokacji nie miały. 
9 batalion miotaczy ognia ześrodkował się w rejonie Pszowa. 

237 Dywizja Strzelców – odwód armii w rejonie Pniówka".                           

/Tłum. © Grzegorz Kasztura/

CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 1256, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4-go Ukrainskogo Fronta za period s 7 apreła po 14 maja 1945 goda, l. 47.