Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 33475

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 14.04.1945

 

"Wojska frontu w ciągu 14.4.45 na lewym skrzydle częścią sił 18 Armii kontynuowały działania zaczepne na dotychczasowych kierunkach. Na pozostałym froncie pozostawały na zajmowanych rubieżach, prowadziły rozpoznanie i przygotowanie do natarcia.  
Przeciwnik na kierunkach Čadca, Žilina silnym ogniem i wielokrotnymi kontratakami w sile od kompanii do batalionu piechoty stawiał zacięty opór nacierającym oddziałom 18 Armii. Na pozostałych odcinkach frontu aktywności nie przejawiał, ostrzeliwał nasze ugrupowanie bojowe rzadkim ogniem artyleryjsko-moździerzowym. 
Lotnictwo przeciwnika wykonało 6 przelotów na rozpoznanie.

(…) 

1 Armia Gwardii na dotychczasowej rubieży od godz. 8.00 do 13.00 w rejonie koty 282,0 odparła trzy ataki przeciwnika w sile do batalionu piechoty każdy. Na pozostałym odcinku prowadziła rozpoznanie i wymianę ognia”.                  

 

/Tłum. © Grzegorz Kasztura/

CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 1256, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4-go Ukrainskogo Fronta za period s 7 apreła po 14 maja 1945 goda, l. 50.

         Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.