Drukuj

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 14.04.1945

 

"Wojska frontu w ciągu 14.4.45 na lewym skrzydle częścią sił 18 Armii kontynuowały działania zaczepne na dotychczasowych kierunkach. Na pozostałym froncie pozostawały na zajmowanych rubieżach, prowadziły rozpoznanie i przygotowanie do natarcia.  
Przeciwnik na kierunkach Čadca, Žilina silnym ogniem i wielokrotnymi kontratakami w sile od kompanii do batalionu piechoty stawiał zacięty opór nacierającym oddziałom 18 Armii. Na pozostałych odcinkach frontu aktywności nie przejawiał, ostrzeliwał nasze ugrupowanie bojowe rzadkim ogniem artyleryjsko-moździerzowym. 
Lotnictwo przeciwnika wykonało 6 przelotów na rozpoznanie.

(…) 

1 Armia Gwardii na dotychczasowej rubieży od godz. 8.00 do 13.00 w rejonie koty 282,0 odparła trzy ataki przeciwnika w sile do batalionu piechoty każdy. Na pozostałym odcinku prowadziła rozpoznanie i wymianę ognia”.                  

 

/Tłum. © Grzegorz Kasztura/

CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 1256, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4-go Ukrainskogo Fronta za period s 7 apreła po 14 maja 1945 goda, l. 50.