Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 33744

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 16.04.1945

 

„Wojska frontu 16.4.45 siłami 60, 38 Armii i częścią sił 1 Armii Gwardii nacierały na kierunkach Opava, Bogumin–Dworzec kolejowy i, przezwyciężając zacięty opór przeciwnika, na wybranych odcinkach posunęły się naprzód od 1 do 4 km. Na pozostałym froncie na dotychczasowych rubieżach, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia. 
Przeciwnik na kierunku Opava oddziałami 1 Dywizji Narciarskiej, 97 Dywizji Strzelców, Grupą Bojową 18 [Ochotniczej] Dywizji Grenadierów Pancernych Waffen-SS i wprowadzonymi do walki z odwodu operacyjnego oddziałami 17 i 19 Dywizji Pancernej usiłował nie dopuścić do podejścia naszych wojsk ku rzece Opava. Na kierunku Morawska Ostrawa na odcinku Rogów, Łaziska oddziałami 75, 715 Dywizji Piechoty, częścią sił 68 Dywizji Piechoty i wprowadzonymi do akcji oddziałami 16 Dywizji Pancernej stawiał zacięty opór.
Lotnictwo przeciwnika grupami 8-9 samolotów dwukrotnie bombardowało szyki bojowe naszych wojsk w rejonie Kobeřice, Štěpánkovice.
Łącznie stwierdzono 86 przelotów samolotów.

 

(…) 

1 Armia Gwardii o godz. 9.00, po 240-minutowym przygotowaniu artyleryjskim, siłami 107 Korpusu Strzelców, 3 Górskiego Korpusu Strzelców i 211 Dywizji Strzelców 67 Korpusu Strzelców nacierała na kierunku Bogumin-Dworzec kolejowy i, przezwyciężając zażarte przeciwdziałanie przechodzącego do kontrataków przeciwnika, opanowała stację kolejową Osiny [k. Gorzyc] i skrzyżowanie dróg na zachód od Osin. 

(…) 

3 Górski Korpus Strzelców: 128 Górska Dywizja Strzelców Gwardii, napotkawszy na silną obronę przeciwnika, nie miała powodzenia i kontynuowała walkę o Uchylsko.
242 Górska Dywizja Strzelców, odparłszy wielokrotne kontrataki przeciwnika, kontynuowała bój o oczyszczenie z wroga Gorzyczek i zagajnika na wschód.
318 Górska Dywizja Strzelców, napotkawszy na uporczywą obronę przeciwnika, powodzenia nie miała. 

67 Korpus Strzelców: 211 Dywizja Strzelców, współdziałając z natarciem oddziałów 3 Górskiego Korpusu Strzelców, dwoma pułkami walczyła o Łaziska i Olszynę [Skrzyszów], jednym pułkiem – na dotychczasowej rubieży. 
Pozycje pozostałych związków korpusu – dotychczasowe.  

127 Lekki Górski Korpus Strzelców. Pozycje – bez zmian. 

237 Dywizja Strzelców – odwód dowódcy armii w dotychczasowym rejonie". 

/Tłum. © Grzegorz Kasztura/

CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 1256, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4-go Ukrainskogo Fronta za period s 7 apreła po 14 maja 1945 goda, l. 58-60.

 

               Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.