Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 33744

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 17.04.1945

 

„Wojska frontu w ciągu 17.4.45 siłami 60, 38 Armii i częścią sił 1 Armii Gwardii prowadziły zacięte walki i, odpierając wielokrotne kontrataki zgrupowania pancernego przeciwnika, posunęły się naprzód od 2 do 4 km, osiągnęły rzekę Opawę na odcinku Kravaře, Dolní Benešov i sforsowały ją w rejonie Kravaře. Na lewym skrzydle 1 Armii Gwardii i na odcinku 18 Armii pozostawały na zajmowanych rubieżach, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia. 
Przeciwnik na kierunku Opava oddziałami 10 Dywizji Grenadierów Pancernych, 1 Dywizji Narciarskiej, 97 Dywizji Strzelców, Grupą Bojową 18 [Ochotniczej] Dywizji Grenadierów Pancernych Waffen-SS, oddziałami 17 i 19 Dywizji Pancernej – poprzez silny ogień i wielokrotne kontrataki stawiał zacięty opór postępom naszych wojsk. Na odcinku Rogów, Łaziska oddziałami 75, 715 Dywizji Piechoty, częścią sił 68 Dywizji Piechoty i 16 Dywizji Pancernej zaciętymi kontratakami wspieranymi przez zmasowany ogień artylerii i moździerzy, usiłował nie dopuścić do wyjścia przez jednostki 1 Armii Gwardii nad rzeki Oder (Odra) i Olza. Na kierunkach Cieszyn, Čadca, Žilina ostrzeliwał rzadkim ogniem artyleryjsko-moździerzowym ugrupowanie bojowe naszych wojsk i na wybranych odcinkach małymi grupami piechoty prowadził bezskutecznie rozpoznanie. 
Lotnictwo przeciwnika osłaniało własne wojska i o godz. 18.00 grupą 6 samolotów bombardowało szyki bojowe naszych jednostek w rejonie na południe od miejscowości Kobeřice. Łącznie stwierdzono 71 przelotów samolotów. 

(…)

1 Armia Gwardii w ciągu 17.4.45 oddziałami 107 Korpusu Strzelców, 3 Górskiego Korpusu Strzelców, częścią sił 95 i 67 Korpusu Strzelców toczyła uporczywe walki zaczepne i odpierała zażarte kontrataki przeciwnika w sile do batalionu piechoty przy wsparciu 4-14 czołgów i dział pancernych.

(…)

67 Korpus Strzelców: 211 Dywizja Strzelców dwoma pułkami kontynuowała bój o Łaziska, Olszynę [Skrzyszów], jednym pułkiem – na dotychczasowej rubieży. 
340 i 81 Dywizja Strzelców na dotychczasowych rubieżach, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia. 

127 Lekki Górski Korpus Strzelców prowadził wymianę ognia i rozpoznanie przeciwnika z dotychczasowej rubieży.  

237 Dywizja Strzelców – odwód armii, ześrodkowała się w rejonie miejscowości Kraskowiec i zagajnika na południe".     

/Tłum. © Grzegorz Kasztura/

CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 1256, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4-go Ukrainskogo Fronta za period s 7 apreła po 14 maja 1945 goda, l. 61-63.

             

 Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.