Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 33752

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 18.04.1945

 

„Wojska frontu siłami 60, 38 Armii i częścią sił 1 Armii Gwardii w ciągu 18.4.45 prowadziły intensywne walki zaczepne w odpierały zażarte kontrataki oddziałów 16, 17 i 19 Dywizji Pancernej przeciwnika. Na lewym skrzydle siłami 18 Armii od godz. 5.00 wznowiły natarcie na kierunkach Čadca, Žilina.
W wyniku zaciętych bojów wojska frontu na wybranych odcinkach posunęły się naprzód od 2 do 4 km i opanowały ponad 20 miejscowości, w tym większe jak Dolní Benešov, Borucin, Tworków, Rogów, Bělá, a także rozszerzyły przyczółek na południowym brzegu rzeki Opava, na południe od Kravaře, Dolní Benešov, do 10 km wzdłuż frontu.
Przeciwnik na kierunku Opava oddziałami 10 Dywizji Grenadierów Pancernych, 1 Dywizji Narciarskiej, 17 Dywizji Pancernej, 97 Dywizji Strzelców, 19 Dywizji Pancernej, 371 Dywizji Piechoty, 68 Dywizji Piechoty, wzmocniwszy je oddziałami 4 Dywizji Górskiej i pododdziałami tyłowymi, silnym ogniem i wielokrotnymi kontratakami przeszkadzał w rozszerzeniu uchwyconego przyczółka na południowym brzegu rzeki Opava. Oddziałami 544 Dywizji [Grenadierów Ludowych], 75, 715 Dywizji Piechoty i 16 Dywizji Pancernej usiłował utrzymać przyczółek na wschodnim brzegu rzeki Odry na południowy-zachód od Rogowa. 
Lotnictwo przeciwnika wykonało 15 przelotów na rozpoznanie z bombardowaniem celów przygodnych.

(…)

1 Armia Gwardii oddziałami 95 Korpusu Strzelców od godz. 24.00 oraz 107 Korpusu Strzelców i 3 Górskiego Korpusu Strzelców od godz. 4.00 toczyła uporczywa walki zaczepne i odpierała kontrataki przeciwnika w sile od kompanii do dwóch batalionów piechoty przy wsparciu 4-6 czołgów. W wyniku tego wojska frontu wyparły przeciwnika z występu rogowskiego i innych pozycji, odrzuciwszy go w kierunku południowo-zachodnim na 1 do 4 km. Na odcinku 67 Korpusu Strzelców i 127 Lekkiego Górskiego Korpusu Strzelców prowadziła rozpoznanie i wymianę ognia na dotychczasowej rubieży.

(…)

3 Górski Korpus Strzelców, wykonał przegrupowanie na swoje prawe skrzydło, o godz. 4.00 wznowił natarcie, lecz napotkawszy do 14 kontrataków przeciwnika, w sile jednego-dwóch batalionów piechoty przy wsparciu 4-6 dział pancernych, postępów nie miał i prowadzi walkę na dotychczasowej rubieży.
26 batalion miotaczy ognia, zluzowawszy oddziały 318 Górskiej Dywizji Strzelców, osłaniał lewe skrzydło na rubieży – (wyłącznie) Gorzyczki, łuk szosy na północ od Łazisk. 

67 Korpus Strzelców i 127 Lekki Górski Korpus Strzelców na dotychczasowej rubieży, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia”.      

 

/Tłum. © Grzegorz Kasztura/

CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 1256, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4-go Ukrainskogo Fronta za period s 7 apreła po 14 maja 1945 goda, l. 64-65.

       

 Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.