Drukuj

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 19.04.1945

 

„Wojska frontu siłami 60, 38 Armii w ciągu 19.4.45 na wszystkich odcinkach prowadziły zacięte walki i odpierały liczne kontrataki piechoty i czołgów przeciwnika. Na przyczółkach na południe od Kravaře, Zábřeh walki miały wyłącznie zażarty charakter, gdyż przeciwnik oparty o silnie umocnioną rubież obrony, wzmocnioną betonowymi i drewniano-ziemnymi schronami bojowymi, stawiał zacięty opór. 
Przeciwnik na kierunku Opava oddziałami 10 Dywizji Grenadierów Pancernych, 1 Dywizji Narciarskiej, 17 Dywizji Pancernej, 97 Dywizji Strzelców, 13 pułku 4 Dywizji Górskiej, 19 Dywizji Pancernej i innymi pododdziałami tyłowymi podejmował wielokrotne zażarte kontrataki piechoty z czołgami i stawiał zacięty opór w celu niedopuszczenia do rozszerzenia naszego przyczółka na południowym brzegu. Na kierunku Morawska Ostrawa oddziałami 544 Dywizji [Grenadierów Ludowych], 75 i 715 Dywizji Piechoty po zaciętych bojach na odcinku Odra, Olza został odrzucony na zachodni brzeg rzeki Odry (Oder). Na czadeckim i żylińskim kierunku oddziałami XXXXIX Korpusu Górskiego, opierając się o odpowiednio wcześniej wzmocnioną rubież obrony, poprzez wielokrotne kontrataki i silny ogień – powstrzymywał postępy wojsk 18 Armii.
Lotnictwo przeciwnika wykonało 5 przelotów na rozpoznanie.

(…) 

1 Armia Gwardii kontynuowała działania zaczepne, rozpoczęte nocą, swoim prawym skrzydłem odrzuciła przeciwnika na zachodni brzeg rzeki Odry i opanowała miejscowości Odra, Młynisko [Odra], Olza. Częścią sił przeszła na zachodni brzeg rzeki Odry i, kontynuując natarcie z rejonu Tworkowa w kierunku południowym, do końca dnia na tym odcinku posunęła się naprzód do 2 km. Na pozostałym froncie utrzymywała dotychczasową rubież i przeprowadzała przegrupowanie.  

(…)

67 Korpus Strzelców: 211 Dywizja Strzelców z batalionem karabinów maszynowych 113 armijnego zapasowego pułku strzelców zluzowała 340 Dywizję Strzelców na odcinku: północne stoki koty 270 (na wschód od Żabkowa [Gołkowice]), północny skraj lasu na południe od Grabiny i zajmowała rubież: północno-wschodnie stoki koty 249,6, północny skraj Olszyn [Zebrzydowice Górne], staw w Szotkowicach [Jastrzębie Zdrój-Moszczenica], Moszczenica, północne zbocza koty 270, kota 263, kota 275, północny skraj lasu na południe od Grabiny. 
340 Dywizja Strzelców, zdawszy część swojego odcinka 211 Dywizji Strzelców, zajmowała rubież: (wyłącznie) północny skraj lasu na południe od Grabiny, lewe skrzydło przy stawie na północny-wschód od kościoła w Zebrzydowicach. 
81 Dywizja Strzelców, zdawszy odcinek od stacji Zebrzydowice do Folwarku Bagienica batalionowi szkolnemu 113 armijnego zapasowego pułku strzelców – zajmowała rubież: staw na wschód od kościoła w Zebrzydowicach, stacja Zebrzydowice.

127 Lekki Górski Korpus Strzelców: przeprowadzał przegrupowanie.

/Tłum. © Grzegorz Kasztura/

CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 1256, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4-go Ukrainskogo Fronta za period s 7 apreła po 14 maja 1945 goda, l. 69-71.