Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 46022

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 20.04.1945

 

„Wojska frontu w ciągu 20.4.45 na wszystkich odcinkach natarcia prowadziły ciężkie walki i odpierały nieustające i wielokrotne kontrataki piechoty i czołgów przeciwnika. W ciągu całego dnia wojska 60, 38 Armii i prawego skrzydła 1 Armii Gwardii szturmowały silnie umocnione pozycje przeciwnika ze stałymi umocnieniami i przeszkodami inżynieryjnymi za rzekami Opava, Odra i Olza, w wyniku czego na wybranych odcinkach posunęły się do przodu od 1 do 3 km i zdobyły 10 betonowych i 24 drewniano-ziemne schrony bojowe.
Przeciwnik na kierunkach Opava, Morawska Ostrawa jednostkami XXIV Korpusu Pancernego, XI i LIX Korpusu Armijnego i pododdziałami specjalnymi tych korpusów stawiał zacięty opór natarciu naszych wojsk, podejmował zażarte kontrataki. Na kierunku czadeckim jednostkami XXXXIX Korpusu Górskiego toczył walki obronne na dotychczasowej rubieży. 
Lotnictwo przeciwnika osłaniało własne wojska i prowadziło rozpoznanie. Łącznie stwierdzono 48 przelotów samolotów.

1 Armia Gwardii prowadziła uporczywe walki zaczepne i na wybranych odcinkach odpierała kontrataki przeciwnika w sile do batalionu piechoty z 3-5 działami pancernymi, opanowała Owsiszcze, Nowa Wioska, Krzyżanowice i szereg umocnionych wzniesień. Na wschód od Zabełkowa toczyła zacięte walki o rozszerzenie przyczółka na zachodnim brzegu rzeki Odry (Oder) i do godz. 21.00 zajmowała pozycje: 

(…) 

3 Górski Korpus Strzelców: 318 Górska Dywizja Strzelców podejmowała niejednokrotne próby sforsowania rzeki Olzy w rejonie miejscowości Kopytov, lecz nie osiągnęła powodzenia. 
128 Górska Dywizja Strzelców Gwardii dwoma batalionami sforsowała rzekę Olzę w rejonie Folwarku Červin i toczyła walkę o rozszerzenie przyczółka. 
242 Górska Dywizja Strzelców i 26 batalion miotaczy ognia - na dotychczasowej rubieży. 

67 Korpus Strzelców: 211 Dywizja Strzelców prowadziła rozpoznanie i wymianę ognia na dotychczasowej rubieży. 
340 Dywizja Strzelców, przeszedłszy do natarcia i odparłszy dwa kontrataki przeciwnika, prowadziła walkę na rubieży: droga Grabina - Zebrzydowice na odcinku (wyłącznie) Grabina, północno-zachodni skraj Zebrzydowic. 
81 Dywizja Strzelców, przeszedłszy do natarcia i odparłszy kontratak przeciwnika, toczyła walkę prawym skrzydłem w rejonie rozwidlenia dróg na zachodnim skraju Zebrzydowic, lewym skrzydłem - wschodni skraj lasu na północny-wschód od Podlesia. 
Batalion szkolny 113 armijnego zapasowego pułku strzelców - na dotychczasowej rubieży.

127 Lekki Górski Korpus Strzelców, przeprowadziwszy przegrupowanie i pozostawiwszy na rubieży: dwór i folwark na zachodnim brzegu rzeki Wisły, na zachód od Ochab, następnie na wschodnim brzegu rzeki Wisły, wschodni skraj Zabawy [Skoczów], północno-wschodni brzeg stawu dwa bataliony, siłami 70 i 3 [Górskiej] Brygady Strzelców z rubieży: łuk szosy 3 km na południowy-wschód od Zabawy, pojedyncze domy 2 km na południe od kościoła w Górkach Wielkich o godz. 8.30 przeszedł do natarcia i, opanowawszy pierwszą linię transzei, zbliżył się do drugiej linii, ciągnącej się wzdłuż wschodniego skraju zagajnika na północ od Nierodzimia i bezimiennymi wzniesieniami na północ i północny-wschód od Lipowca, gdzie napotkał silny ogień i kontrataki przeciwnika. 
69 [Górska] Brygada Strzelców w rejonie zagajnika 2 km na południowy-zachód od Grodźca [Śląskiego]".                                 

 

                            /Tłum. © Grzegorz Kasztura/

CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 1256, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4-go Ukrainskogo Fronta za period s 7 apreła po 14 maja 1945 goda, l. 73-75.

 

 Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.