Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 46022

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 21.04.1945

 

„Wojska frontu kontynuując szturmowanie umocnionych pozycji przeciwnika na podejściach do Opavy i Morawskiej Ostrawy, w ciągu 21.4.45 prowadziły zażarte walki i na szeregu odcinków odpierały kontrataki piechoty i czołgów przeciwnika, w wyniku czego na wybranych odcinkach przełamały opór przeciwnika i posunęły się naprzód od 1 do 4 km. Przeciwnik w rejonie Opavy i na północ od Morawskiej Ostrawy jednostkami XXIV Korpusu Pancernego, XI i LIX Korpusu Armijnego, samodzielnymi batalionami specjalnymi i wprowadzoną do walki odwodową 158 Dywizją Piechoty, opierając się na uprzednio przygotowanej rubieży obrony ze stałymi umocnieniami i silnie rozbudowanym pod względem inżynieryjnym, stawiał zacięty opór nacierającym jednostkom frontu.  
Lotnictwo przeciwnika grupami od 6 do 13 samolotów bombardowało nasze ugrupowanie bojowe w rejonie miejscowości Pilszcz, na południe od m. Štěpánkovice, Chabičov [Háj ve Slezsku], Dolní Benešov, osłaniało własne wojska i prowadziło rozpoznanie. W sumie zaobserwowano 100 przelotów samolotów.

(…) 

1 Armia Gwardii w ciągu 21.4.45 prowadziła wytężone walki i odpierała kontrataki przeciwnika w sile do batalionu piechoty z 2-5 czołgami i działami pancernymi. W wyniku walki opanowała szereg miejscowości i umocnionych wzniesień i prowadziła bój na rubieży:

(…) 

3 Górski Korpus Strzelców: 318 Górska Dywizja Strzelców opanowała Kopytov, 128 Górska Dywizja Strzelców Gwardii walczyła o zdobycie Folwarku Červin, 242 Górska Dywizja Strzelców – jednym pułkiem – na rubieży południowego skraju Uchylska, Gorzyczek, dwoma pułkami ześrodkowała się w Gorzycach. 
26 batalion miotaczy ognia - na dotychczasowej rubieży. 

67 Korpus Strzelców i 127 Lekki Górski Korpus Strzelców, toczyły uporczywe walki i odpierały kontrataki przeciwnika w rejonach na wschód od Marklowic [Górnych] i na północ od Lipowca, postępów naprzód nie miały”.         

 

/Tłum. © Grzegorz Kasztura/

 CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 1256, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4-go Ukrainskogo Fronta za period s 7 apreła po 14 maja 1945 goda, l. 77-78.

               

 Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.