Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 47198

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 22.04.1945

 

„Wojska frontu 22.4.45 w rezultacie ciężkich walk na lewym skrzydle 60 Armii, pokonawszy zażarty opór przeciwnika, szturmem zdobyły duże centrum przemysłowe Czechosłowacji, węzeł drogowy i kolejowy, ważny punkt oporu w obronie Niemców, miasto Opava i szereg innych miejscowości, posunąwszy się naprzód na tym odcinku od 2 do 5 km. Na pozostałym froncie kontynuując ciężkie walki i odpierając zażarte kontrataki piechoty i czołgów przeciwnika, na wybranych odcinkach miały nieznaczne sukcesy. 
Przeciwnik na kierunku Brno oddziałami 10 Dywizji Grenadierów Pancernych, 1 Dywizji Narciarskiej, 17 Dywizji Pancernej, 158 Dywizji Rezerwowej [158 Dywizji Piechoty], 4 Dywizji Górskiej i innymi pododdziałami specjalnymi usiłował zatrzymać postępy naszych wojsk, lecz został odrzucony w kierunku południowo-zachodnim do 5 km. Na kierunku Morawskiej Ostrawy oddziałami 19 Dywizji Pancernej, 371, 68, 75, 715 Dywizji Piechoty, 544 Dywizji [Grenadierów Ludowych], 97 Dywizji Strzelców stawiał uporczywy opór, przechodząc na szeregu odcinków do wielokrotnych kontrataków. Na kierunku Čadca siłami 253, 304 Dywizji Piechoty, 320 Dywizji [Grenadierów Ludowych] i węgierskiej 16 Dywizji Piechoty prowadził uporczywą obronę przeciw natarciu wojsk 18 Armii. 
Lotnictwo przeciwnika osłaniało swoje wojska i prowadziło rozpoznanie. Oprócz tego trzema grupami po 8 samolotów każda bombardowało nasze ugrupowania w rejonach: Opava, Kravaře, Dolní Benešov. 
Łącznie odnotowano 50 przelotów samolotów.

1 Armia Gwardii jednostkami 95, 107 Korpusu Strzelców, 3 Górskiego Korpus Strzelców po 60 minutach ostrzału artylerii w celu stłumienia i zniszczenia [przeciwnika], o godz. 12.00 wznowiła natarcie i odpierając niejednokrotne kontrataki przeciwnika w sile do batalionu piechoty z 3-4 działami pancernymi, na odcinku Darkovice, zagajnik na północny-zachód od Šilheřovic, wyparła przeciwnika z przygotowanej rubieży pośredniej, osłaniającej podejścia do głównego pasa obrony. Na lewym skrzydle jednostkami 67 Korpusu Strzelców i 127 Lekkiego Górskiego Korpusu Strzelców wznowiła o godz. 10.00 natarcie, sukcesu nie osiągając.
Do godz. 21.00 walczyła na rubieży: 

(...) 

3 Górski Korpus Strzelców: 318 Górska Dywizja Strzelców i 128 Górska Dywizja Strzelców Gwardii na dotychczasowych rubieżach odpierały kontrataki przeciwnika, usiłującego wyprzeć [nasze] jednostki z przyczółka uchwyconego na południowym brzegu rzeki Olzy. Łącznie odparto 6 kontrataków w sile kompania - batalion piechoty. 
242 Górska Dywizja Strzelców - położenie bez zmian. 

67 Korpus Strzelców i 127 Lekki Górski Korpus Strzelców, napotkawszy silny ogień i kontrataki przeciwnika, powodzenia nie miały i pod koniec dnia walczyły na uprzednich rubieżach".                                                                       

/Tłum. © Grzegorz Kasztura/

CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 1256, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4-go Ukrainskogo Fronta za period s 7 apreła po 14 maja 1945 goda, l. 81-83.

 Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.