Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 46022

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 23.04.1945

 

„Wojska frontu 23.4.45 siłami 60 Armii i częścią sił 38 Armii, 1 Armii Gwardii i 18 Armii kontynuowały natarcie na dotychczasowych kierunkach i w ciągu dnia walk na wybranych odcinkach posunęły się naprzód do 5 km. 
Przeciwnik na kierunku Brno oddziałami 10 Dywizji Grenadierów Pancernych, 17 Dywizji Pancernej, 158 Dywizji Rezerwowej [158 Dywizji Piechoty], 4 Dywizji Górskiej, na kierunku Morawskiej Ostrawy oddziałami 19 Dywizji Pancernej, 371, 68, 75, 715 Dywizji Piechoty, 544 Dywizji [Grenadierów Ludowych], 562 pułku szkolnego i na kierunku Čadca siłami 304 Dywizji Piechoty, 320 Dywizji [Grenadierów Ludowych] i węgierskiej 16 Dywizji Piechoty stawiał uporczywy opór przeciw natarciu naszych wojsk.
Odnotowano 10 przelotów samolotów lotnictwa przeciwnika.

1 Armia Gwardii prawym skrzydłem, siłami 95 i 107 Korpusu Strzelców wznowiwszy natarcie, napotkała zaciekły opór przeciwnika przechodzącego do niejednokrotnych kontrataków i powodzenia nie miała. Na pozostałym odcinku frontu prowadziła rozpoznanie i wymianę ognia. 
Pod koniec dnia wojska armii zajmowały pozycje:

(...) 

3 Górski Korpus Strzelców z 26 batalionem miotaczy ognia utrzymywał uprzednią rubież, prowadził rozpoznanie i wymianę ognia z przeciwnikiem. 

67 Korpus Strzelców: 211 Dywizja Strzelców - 0,5 km na północny-wschód od Łazisk, na północnym skraju Olszyny, na północnym skraju Szotkowic [Moszczenica-Jastrzębie Zdrój], na południowym skraju Moszczenicy, północne zbocza wzgórza 270, kota 263, kota 275, (wyłącznie) północny skraj lasu na południe od Grabiny [Zebrzydowice Dolne]. 
340 Dywizja Strzelców - na północno-zachodnim skraju lasu na południe od Grabiny i dalej 1,5 km wzdłuż drogi w kierunku na południe. 
81 Dywizja Strzelców - 0,5 km na zachód od kościoła w Zebrzydowicach, na północno-wschodnim skraju lasu 1 km na południowy-wschód od Wymysłowa [Zebrzydowice Dolne?]. 
1 batalion szkolny 113 armijnego zapasowego pułku strzelców - skrzyżowanie drogi i linii kolejowej 1 km na południowy-wschód od stacji kolejowej Zebrzydowice, kościół w Kończycach Małych, styk dróg 2,5 km na południe, wzdłuż południowego skraju na południowy-wschód od Pruchnej, południowy brzeg stawu znajdującego się 2,5 km na południe od Knaju. 

127 Lekki Górski Korpus Strzelców dwoma batalionami - 1 km na zachód od Ochab, dalej wzdłuż wschodniego brzegu rzeki Wisły, północno-wschodnim brzegiem stawu znajdującego się na południowy-wschód od Zabawy.
70 i 3 [Górska] Brygada Strzelców – (wyłącznie) na południowym brzegu stawu na południowy-wschód od Zabawy, zachodni skraj Górek Wielkich.
69 [Górska] Brygada Strzelców – zagajniki na południowy-wschód od Pogórza”.     

/Tłum. © Grzegorz Kasztura/

CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 1256, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4-go Ukrainskogo Fronta za period s 7 apreła po 14 maja 1945 goda, l. 84-85.Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.