Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 42144

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 24.04.1945

 

„Wojska frontu siłami 60 Armii i częścią sił 18 Armii w ciągu 24.4.45 prowadziły natężone walki, w czasie których na wybranych odcinkach wyparły przeciwnika z szeregu umocnionych miejscowości i wzniesień. 38 Armia i 1 Armia Gwardii na dotychczasowych rubieżach prowadziły rozpoznanie i przeprowadzały częściowe przegrupowanie. 
Przeciwnik na południowy-zachód od Opavy jednostkami XI Korpusu Armijnego i 17 Dywizji Pancernej, na północ od Morawskiej Ostrawy jednostkami LIX Korpusu Pancernego i 19 Dywizji Pancernej i w rejonie na wschód od Žiliny jednostkami XXXXIX Korpusu Górskiego, opierając obronę na rejonie umocnionym, stawiał zacięty opór nacierającym wojskom 60 i 18 Armii.
Odnotowano
 1 przelot samolotu lotnictwa wroga.

(…) 

1 Armia Gwardii pojedynczymi oddziałami 95 i 107 Korpusu Strzelców toczyła walkę o poprawienie własnego położenia, jednocześnie przeprowadzała przegrupowanie. Pod koniec dnia wojska armii zajmowały pozycje: 

(…) 

3 Górski Korpus Strzelców: 318 Górska Dywizja Strzelców i 128 Górska Dywizja Strzelców [Gwardii], zdawszy wcześniej zajmowaną rubież 242 Górskiej Dywizji Strzelców, ześrodkował się w rejonie Nieboczowy, Trawniki [Nieboczowy], Lubomia i las na wschód. 
242 Górska Dywizja Strzelców, przyjąwszy odcinki 318 Górskiej Dywizji Strzelców i 128 Górskiej Dywizji Strzelców [Gwardii], zajmowała rubież: Kopytov, na wschód od Folwarku Červin, wzdłuż południowego skraju Gorzyczek.  

67 Korpus Strzelców: 211 Dywizja Strzelców jednym pułkiem – na rubieży 0,5 km na północny-wschód od Łazisk, na północnym skraju Olszyny, na północnym skraju Szotkowic [Moszczenica-Jastrzębie Zdrój], na południowym skraju Moszczenicy, północne zbocza wzgórza 270, kota 263, kota 275, (wyłącznie) północny skraj lasu na południe od Grabiny [Zebrzydowice Dolne], dwoma pułkami ześrodkowała się w rejonie Gorzyc z zadaniem zluzowania w nocy na 25.4 242 Górskiej Dywizji Strzelców. 
340 Dywizja Strzelców, po zluzowaniu oddziałów 81 Dywizji Strzelców, zajmowała rubież na północno-zachodnim skraju lasu na południe od Grabiny i dalej 1,5 km wzdłuż drogi na południe, (wyłącznie) skrzyżowanie drogi i linii kolejowej (1 km na południowy-wschód od stacji kolejowej Zebrzydowice).
81 Dywizja Strzelców, zdawszy wcześniej zajmowany odcinek oddziałom 340 Dywizji Strzelców, ześrodkowała się w rejonie Kończyce Małe, Pruchna, aby zluzować nocą na 25.4 batalion szkolny 113 armijnego zapasowego pułku strzelców.

127 Lekki Górski Korpus Strzelców. Położenie – dotychczasowe”.   

 /Tłum. © Grzegorz Kasztura/

CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 1256, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4-go Ukrainskogo Fronta za period s 7 apreła po 14 maja 1945 goda, l. 88-89.

         

 Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.