Drukuj

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 25.04.1945

 

„Wojska frontu na lewym skrzydle 60 Armii, częścią sił 18 Armii od rana 25.4.45 wznowiły natarcie i w ciągu całego dnia prowadziły zacięte walki z przeciwnikiem, który umocnił się na wcześniej przygotowanej rubieży obronnej i wzmocnił swoje ugrupowanie oddziałami 16 Dywizji Pancernej, w wyniku których na wybranych odcinkach posunęły sie naprzód od 1 do 3 km. 
Przeciwnik na południowy-zachód od Opavy oddziałami 1 Dywizji Narciarskiej, 17 Dywizji Pancernej, 10 Dywizji Grenadierów Pancernych, 158 Dywizji Rezerwowej [właśc. Piechoty], pułku szturmowego 1 Armii Pancernej, 4 Dywizji Górskiej, ponownie wprowadzonymi do działań oddziałami 16 Dywizji Pancernej oraz samodzielnymi batalionami ze składu XI Korpusu Armijnego i XXIV Korpusu Pancernego stawiał zażarty opór jednostkom 60 Armii. Na kierunku Žilina oddziałami 304 Dywizji Piechoty, 320 Dywizji [Grenadierów Ludowych] i samodzielnymi batalionami stawiał uporczywy opór nacierającym oddziałom 18 Armii. Na pozostałych odcinkach frontu utrzymywał dotychczasowe pozycje, metodycznym ogniem artyleryjsko-moździerzowym ostrzeliwał nasze ugrupowanie bojowe i na pojedynczych odcinkach prowadził rozpoznanie mały grupami. 
Lotnictwo wroga osłaniało własne wojska i prowadziło rozpoznanie. Odnotowano 30 przelotów.

(…) 

1 Armia Gwardii utrzymywała zajmowaną rubież, przeprowadzała przegrupowanie i prowadziła wymianę ognia z przeciwnikiem. Do godz. 21.00 zajmowała położenie:

107 Korpus Strzelców (161, 129 [Gwardii], 167 Dywizja Strzelców) i 95 Korpus Strzelców (351, 2 [Powietrzno-Desantowa Gwardii], 237 Dywizja Strzelców) – położenie bez zmian. 

67 Korpus Strzelców: 211 Dywizja Strzelców zluzowała oddziały 242 Górskiej Dywizji Strzelców i z 26 batalionem miotaczy ognia zajmowała rubież: (wyłącznie) Olza, Kopytov, na północ od Folwarku Červin, południowy skraj Gorzyczek, 0,5 km na północ od Łazisk, północny brzeg stawu, południowy skraj Skrzyszowa.
340 Dywizja Strzelców – na dotychczasowej rubieży. W operacyjne podporządkowanie dywizji wszedł batalion karabinów maszynowych 113 armijnego zapasowego pułku strzelców na rubieży: (wyłącznie) 0,5 km na południe od Skrzyszowa, północny skraj Szotkowic, południowy skraj Moszczenicy, północne zbocza wzniesienia 270, koty 263, 275, (wyłącznie) północny skraj lasu na południe od Grabiny. 
81 Dywizja Strzelców zluzowała batalion szkolny 113 armijnego zapasowego pułku strzelców na rubieży: skrzyżowanie drogi i linii kolejowej 1 km na południowy-wschód od stacji Zebrzydowice, kościół w Kończycach Małych, południowy skraj lasu na południowy-wschód od Pruchnej, (wyłącznie) dwór na północny-zachód od Ochab. 
Batalion szkolny 113 armijnego zapasowego pułku strzelców zdawszy zajmowaną rubież 81 Dywizji Strzelców, ześrodkował się w rejonie Pielgrzymowic. 

127 Lekki Górski Korpus Strzelców – położenie – bez zmian. 

(…) 

Odwód frontu. 3 Górski Korpus Strzelców został wycofany do rejonu: 318 Górska Dywizja Strzelców – Rozumice, 128 Górska Dywizja Strzelców [Gwardii] – Vrbka [Služovice] i las na południowy-zachód, 242 Górska Dywizja Strzelców –w marszu”.      

/Tłum. © Grzegorz Kasztura/

CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 1256, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4-go Ukrainskogo Fronta za period s 7 apreła po 14 maja 1945 goda, l. 92-93.