Drukuj

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 26.04.1945

 

„Wojska frontu, wznowiwszy od rana 26.4.45 natarcie, w ciągu całego dnia prowadziły natężone walki o przełamanie silnie umocnionej rubieży obrony przeciwnika na podejściach do Morawskiej Ostrawy i wyniku niejednokrotnych ataków wspieranych przez zmasowane uderzenia lotnictwa, przerwały obronę przeciwnika na południe od Chabičova [Háj ve Slezsku] i posunęły się naprzód do 6 km. Na lewym skrzydle wojska 18 Armii na kierunku Žilina w uporczywych bojach pokonały do 6 km i opanowały do 16 miejscowości. 
Przeciwnik na prawej flance w rejonie na południe od Opavy wzmocniwszy ugrupowanie frontowe oddziałami 254 Dywizji Piechoty, na północ od Morawskiej Ostrawy – 78 Ludowej Dywizji Szturmowej, w ciągu 26.4.45 silnym ogniem piechoty i artylerii stawiał zacięty opór. Na kierunku Žilina w dotychczasowym ugrupowaniu poprzez ogień i kontrataki uporczywie się bronił. 
Lotnictwo przeciwnika osłaniało własne wojska i prowadziło rozpoznanie. O godz. 16.00 grupą 12 samolotów bombardowało [nasze] ugrupowanie bojowe w rejonie na południe od Kravaře. 
Łącznie odnotowano 70 przelotów samolotów.

 

(…) 

1 Armia Gwardii na swojej prawej flance siłami 107 Korpusu Strzelców, po 90-minutowym ostrzale stałych umocnień przeciwnika, przeszła do natarcia i, pokonując silny ogień przeciwnika z betonowych i drewniano-ziemnych schronów bojowych, opanowała Darkovice, północną część lasu na zachód od Šilheřovic, pokonała dwie linie transzei z zasiekami z drutu kolczastego. Na pozostałym froncie prowadziła rozpoznanie i wymianę ognia.

(…) 

95 Korpus Strzelców działań zaczepnych nie podejmował. Częścią sił ogniem z miejsca wspierał natarcie 107 Korpusu Strzelców i przeprowadzał przegrupowanie. 
Pod koniec dnia jednostki korpusu zajmowały pozycje: 351 Dywizja Strzelców, znajdująca się na dotychczasowej rubieży, wspierała ogniem natarcie jednostek 107 Korpusu Strzelców. 
2 Dywizja Powietrzno-Desantowa Gwardii zluzowała oddziały Dywizja Strzelców i zajmowała rubież: (wyłącznie) kota 205,8, rzek Odra. 
237 Dywizja Strzelców, zdawszy zajmowaną rubież, ześrodkowała się w lesie na południe do Owsiszcza i przygotowywała się do marszu (transportem samochodowym) z zadaniem zluzowania jednostek 127 Lekkiego Górskiego Korpusu Strzelców.

67 Korpus Strzelców i 127 Lekki Górski Korpus Strzelców na dotychczasowej rubieży, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia. 
Batalion szkolny 113 armijnego zapasowego pułku strzelców od godz. 20.00 w marszu do rejonu miejscowości Závada”.    

 

/Tłum. © Grzegorz Kasztura/

 

CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 1256, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4-go Ukrainskogo Fronta za period s 7 apreła po 14 maja 1945 goda, l. 95-96.