Drukuj

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 27.04.1945

 

„Wojska frontu w ciągu 27.4.45 kontynuowały uporczywe działania zaczepne w celu przerwania silnie umocnionych pozycji przeciwnika na podejściach do Morawskiej Ostrawy i na szeregu odcinków posunęły się naprzód od 1 do 5 km, odparłszy w ciągu dnia niejednokrotne kontrataki piechoty i czołgów przeciwnika.
Przeciwnik na południe od Opavy, na północ i północny-zachód od Morawskiej Ostrawy oddziałami 1 Dywizji Narciarskiej, 254 Dywizji Piechoty, 10 Dywizji Grenadierów Pancernych, 16 Dywizji Pancernej, 158 Dywizji Rezerwowej [właśc. Piechoty], 4 Dywizji Górskiej, 17 Dywizji Pancernej, 371 Dywizji Piechoty i na kierunkach Čadca, Žilina oddziałami 253 Dywizji Piechoty, 320 Dywizji [Grenadierów Ludowych], 16 węgierskiej Dywizji Piechoty stawiał zażarty opór natarciu naszych wojsk. 
Lotnictwo przeciwnika osłaniało własne wojska i grupami 6-12 samolotów bombardowało [nasze] ugrupowanie bojowe w rejonie na południe od Mokré Lazce. Łącznie odnotowano 60 przelotów samolotów.

(…)

1 Armia Gwardii siłami 107 Korpusu Strzelców od godz. 7.30 wznowiła atak na umocnione pozycje przeciwnika i, przedzierając się długo przygotowywaną obronę, toczyła uporczywe walki na przednim skraju pasa umocnień. W wyniku walki zdobyto 2 betonowe schrony bojowe, zablokowano kolejne 2 schrony bojowe i rozbito 6 betonowych schronów bojowych. Na pozostałym froncie prowadziła wymianę ognia i wykonała przegrupowanie.
Batalion szkolny 113 armijnego zapasowego pułku strzelców, zluzowawszy oddziały 126 Lekkiego Górskiego Korpusu Strzelców, zajął rubież: kota 219,0, 1 km na wschód od miejscowości Dolní Benešov, Bohuslavice, Vřesina.

107 Korpus Strzelców, kontynuując natarcie, miał nieznaczne postępy tylko w centrum, gdzie wbił się w pas stałych umocnień na 1 km, zniszczywszy szereg betonowych i drewniano-ziemnych schronów bojowych. 

95 i 67 Korpus Strzelców – na dotychczasowych rubieżach, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia. 

127 Lekki Górski Korpus Strzelców: 3 [Górska] Brygada Strzelców, zdawszy zajmowaną rubież 70 [Górskiej] Brygadzie Strzelców, osiągnęła rejon lasu na zachód od miejscowości Píšť.
70 [Górska] Brygada Strzelców przygotowywała się do zdania swojej rubieży oddziałom 237 Dywizji Strzelców.

237 Dywizja Strzelców ześrodkowała się w rejonie Jasienicy".

       /Tłum. © Grzegorz Kasztura/

CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 1256, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4-go Ukrainskogo Fronta za period s 7 apreła po 14 maja 1945 goda, l. 98-100.