Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 47197

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 28.04.1945

 

Wojska frontu na swoim prawym skrzydle w ciągu 28.4.45 kontynuowały uporczywe walki o przełamanie silnie umocnionego pasa obrony przeciwnika ze stałymi umocnieniami na dostępach do Morawskiej Ostrawy. W ciągu całego dnia, odpierając liczne kontrataki piechoty i czołgów przeciwnika, wojska posunęły się naprzód na głębokość od 1 do 6 km, opanowawszy przy tym szereg miejscowości i umocnionych wzniesień. 
Przeciwnik na południe od Opawy i na dostępach do Morawskiej Ostrawy, opierając się o umocnione rubieże i przeszkody wodne, silnym ogniem ze wszystkich rodzajów uzbrojenia i licznymi kontratakami stawiał zażarty opór nacierającym wojskom frontu. Na kierunku czadeckim ogniem i kontratakami przeszkadzał przemieszczaniu się wojsk 18 Armii. Na pozostałych odcinkach frontu aktywności nie przejawiał. 
Lotnictwo przeciwnika osłaniało własne wojska i prowadziło rozpoznanie. Łącznie odnotowano 18 przelotów samolotów. 

(...) 

1 Armia Gwardii jednostkami 107 Korpusu Strzelców, wznowiwszy atak, przerwała umocniony pas obrony przeciwnika i posunęła się w głąb do 4 km. Na odcinkach 95, 67 Korpusu Strzelców i 237 Dywizji Strzelców prowadziła wymianę ognia. Do godz. 21.00 wojska armii zajmowały pozycje: 

(...) 

67 Korpus Strzelców (211, 340 Dywizja Strzelców z batalionem karabinów maszynowych 113 armijnego zapasowego pułku strzelców, 81 Dywizja Strzelców) na dotychczasowej rubieży prowadził rozpoznanie i wymianę ognia. 
237 Dywizja Strzelców zluzowała oddziały 127 Lekkiego Górskiego Korpusu Strzelców i zajmowała rubież: 1 km na zachód od Ochab, następnie wzdłuż wschodniego brzegu rzeki Wisły północno-wschodnim brzegiem stawu, Górki Wielkie.

127 Lekki Górski Korpusu Strzelców wyszedł ze składu armii”.

 

/Tłum. © Grzegorz Kasztura/

CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 1256, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4-go Ukrainskogo Fronta za period s 7 apreła po 14 maja 1945 goda, l. 101-102.

 Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.