Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 47198

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 30.04.1945

 

„Wojska frontu w ciągu 30.4.45 kontynuowały walki zaczepne i odpierając na szeregu odcinków niejednokrotne ataki przeciwnika, złamały jego opór i szturmem opanowały duże centrum przemysłowe Czechosłowacji, ważny węzeł drogowy i kolejowy miasto Morawska Ostrawa i miasta: Žilina, Bílovec, Mariánské Hory [Morawska Ostrawa], Vítkovice [Morawska Ostrawa], [Kysucké] Nové Mesto i 148 innych miejscowości. 
Przeciwnik na kierunkach Brno i Morawska Ostrawa oddziałami 1 Dywizji Narciarskiej, 254, 158 Dywizji Piechoty, 78 Ludowej Dywizji Szturmowej, 4 Dywizji Górskiej, 304, 371 Dywizji Piechoty, 544 Dywizji [Grenadierów Ludowych], 715 Dywizji Piechoty, 3 Dywizji Górskiej, 10 Dywizji Grenadierów, 16, 17 Dywizji Pancernej i 74 pułku grenadierów pancernych 19 Dywizji Pancernej, pododdziałami specjalnymi XI i LIX Korpusu Armijnego stawiał zaciekły opór nacierającym wojskom frontu. Na kierunku Velké Karlovice oddziałami 253 Dywizji Piechoty, 320 Dywizji [Grenadierów Ludowych] i węgierskiej 16 Dywizji Piechoty pod uderzeniami naszych oddziałów tocząc walki wycofywał się w kierunku zachodnim. 
Lotnictwo przeciwnika przeciwstawiało się naszemu lotnictwu na polu walki i prowadziło rozpoznanie. Łącznie odnotowano 20 przelotów samolotów.

(…) 

38 Armia po zaciętych walkach przełamała ostatni pas umocnień i we współdziałaniu z 1 Armią Gwardii opanowała Morawską Ostrawę. Na pozostałym odcinku, wypierając przeciwnika z umocnionych pozycji, opanowała 11 miejscowości. 

11 Korpus Strzelców, kontynuując natarcie, posunął się naprzód od 6 do 7 km i osiągnął rubież: 
271 Dywizja Strzelców – 2 km na północny-wschód od m. Studénka.
30 Dywizja Strzelców – 1 km na zachód od południowego skraju m. Jistebník.
276 Dywizja Strzelców – walczyła przy północnym skraju m. Jistebník, opanowała wzgórze 272,4.

52 Korpus Strzelców: 121 Dywizja Strzelców toczyła bój o punkt oporu i węzeł drogowy Klimkovice.
241 Dywizja Strzelców – w mieście Morawska Ostrawa.
305 Dywizja Strzelców z rubieży 0,5 km na południe od Výškovic [Morawska Ostrawa] nacierała na: Stará Bělá [Morawska Ostrawa] - Nová Bělá [Morawska Ostrawa].

101 Korpus Strzelców i 126 Lekki Górski Korpus Strzelców  - w Morawskiej Ostrawie. 

1 Armia Gwardii jednostkami 127 Lekkiego Górskiego Korpusu Strzelców i 107 Korpusu Strzelców, wyparłszy przeciwnika z szeregu miejscowości, osiągnęła rzekę Odrę i, sforsowawszy ją, we współdziałaniu z jednostkami 38 Armii, opanowała miasto Morawska Ostrawa. Na pozostałym froncie prowadziła rozpoznanie i wymianę ognia.
Do godz. 21.00 zajmowała pozycje: 

127 Lekki Górski Korpus Strzelców i 107 Korpus Strzelców osiągnęły zachodni brzeg rzeki Ostrawicy w rejonie Přívoz [Morawska Ostrawa] i na południe od niego, i wspólnie z jednostkami 38 Armii opanowały miasto Morawska Ostrawa.

95 Korpus Strzelców: 351 Dywizja Strzelców – na dotychczasowej rubieży.
2 Dywizja Powietrzno-Desantowa Gwardii, zdawszy zajmowaną rubież batalionowi szkolnemu 113 armijnego zapasowego pułku strzelców, wykonała marsz do rejonu m. Lhotka i weszła do walki na lewym skrzydle 127 Lekkiego Górskiego Korpusu Strzelców. 

67 Korpus Strzelców i 237 Dywizja Strzelców – na dotychczasowych rubieżach prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia”.                            

 

/Tłum. © Grzegorz Kasztura/

CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 1256, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4-go Ukrainskogo Fronta za period s 7 apreła po 14 maja 1945 goda, l. 107-108.

                                       

 Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.