Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 47198

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 01.05.1945

 

„Wojska frontu 1.5.45 siłami 38 Armii i 1 Armii Gwardii kontynuowały walkę o opanowanie Morawskoostrawskiego Zagłębia Przemysłowego. Siłami 18 Armii rozwijały natarcie w kierunku zachodnim i posunęły się naprzód w ciągu dnia od 10 do 20 km. 
Przeciwnik na południe i południowy-zachód od Morawskiej Ostrawy i na kierunku Cieszyna silnym ogniem wszystkich rodzajów [uzbrojenia] stawiał zacięty opór natarciu wojsk 38 Armii i 1 Armii Gwardii. W kierunkach na Velké Karlovice, osłaniając się silnymi ariergardami, prowadząc walki wycofywał się na południowy-zachód i zachód, wysadzając na trasach swojego odwrotu mosty i niszcząc odcinki dróg.

(…) 

38 Armia po opanowaniu Morawskiej Ostrawy przeprowadziła przegrupowanie celem natarcia. Częścią sił, wspierając prawe skrzydło 1 Armii Gwardii, toczyła walki zaczepne w kierunku południowo-zachodnim i pod koniec dnia, posunąwszy się do 4 km, opanowała 14 miejscowości i prowadziła bój na rubieży: (wyłącznie) wzgórze 407, północno-wschodni skraj Bílov, na północny-wschód od Butovic [Studénka], północny skraj Studénki, południowy skraj Jistebníka, północny skraj m. Bělá.

(…) 

1 Armia Gwardii, przerwawszy na południe od rzeki Olzy rubież obronną przeciwnika, posunęła się naprzód od 2 do 12 km i opanowała ponad 80 miejscowości, w tym miasto Bogumin, Bogumin-Dworzec kolejowy, Śląską Ostrawę, Frysztat, Skoczów.

127 Lekki Górski Korpus Strzelców walczył  o Mitrovice [Moravska Ostrava - Nová Bělá], lewym skrzydłem o folwark przy styku dróg na północny-zachód od Szonowa.

107 Korpus Strzelców prawym skrzydłem toczył bój o styk dróg na północny-zachód od Szonowa, lewym skrzydłem o Kolonię Alpinkę.

95 Korpus Strzelców posunął się naprzód do 10 km i prowadził walkę o Brzeziny, Orłową.

67 Korpus Strzelców walczył o północno-wschodni skraj Orłowej i na południe od Frysztatu.

237 Dywizja Strzelców posunęła się naprzód od 4 do 7 km i walczyła o Hażlach, Goleszów i samodzielnymi oddziałami o Wisłę, Bukowiec.

(...) 

1 maja 1945 roku stolica naszej Ojczyzny Moskwa oddała cześć walecznym wojskom 4 Frontu Ukraińskiego, w tym Korpusu Czechosłowackiego generała brygady Klapálka, które zdobyły miasta Bogumin, Frysztat, Skoczów, Čadca i Veľká Bytča [Bytča] – ważne węzły drogowe i mocne punkty obrony Niemców w pasie Zachodnich Karpat, salutem z dwunastu salw armatnich ze 124 dział”.                                                                          

 /Tłum. © Grzegorz Kasztura/

CAMO FR, f. 244, op. 3000, d. 1256, Żurnał bojewych diejstwij wojsk 4-go Ukrainskogo Fronta za period s 7 apreła po 14 maja 1945 goda, l. 110-112.

                       

 Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.