Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 47197

Do pobrania

Jest już dostępny kolejny rocznik „Kalendarza Cieszyńskiego” Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Nie brakuje w nim tematów związanych z II wojną światową.

 


Krzysztof Kiereś w artykule „Korespondencja z obozu koncentracyjnego KL Dachau w świetle dokumentów. W 75. rocznicę śmierci Pawła Gazurka oraz Jerzego Probosza” na przykładzie pochodzących z Istebnej ofiar niemieckiego terroru przybliża temat listów wysyłanych zza drutów hitlerowskich więzień. Wojciech Święs jest autorem tekstu „Władysław Babiński (1921-2001) as wywiadu i społecznik z Cieszyna” o bohaterskim agencie słynnej, działającej w Wiedniu, siatki wywiadu ofensywnego Armii Krajowej o kryptonimie „Stragan”. Grzegorz Kasztura w anonsowanym już w Komunikacie 16/09/2016 artykule „Krwawa Pruchna” przedstawia zacięte walki niemiecko-sowieckie o tę miejscowość i tamtejszy dworzec kolejowy, które rozegrały się w lutym i marcu 1945 r.

Poniżej fragment zamieszczonego w „Kalendarzu Cieszyńskim 2017” wyżej wymienionego artykułu, podający straty poniesione w tym rejonie przez sowieckie lotnictwo szturmowe:

„Oprócz sukcesów były też niestety straty. W rejonie Pruchna – Zebrzydowice wojska niemieckie dysponowały silną małokalibrową artylerią przeciwlotniczą, czyli szybkostrzelnymi działkami, jedno- i wielolufowymi. 5 marca ogień z ziemi ciężko uszkodził Szturmowika z 996 pułku, pilotowanego przez mł. lejt. Trofima Tieslenkę (strzelcem pokładowym był mł. sierż. Stiepan Gołdyriew). Według relacji innych załóg maszyna zmieniła kierunek lotu i oddaliła się w kierunku południowym. Prawdopodobnie rozbiła się na granicy Rudnika i Kończyc Wielkich, gdzie obaj lotnicy zginęli i zostali pochowani przez miejscową ludność.
18 marca zanotowano w rejonie Pruchnej utratę kolejnego Iła-2. Ponownie ofiarą artylerii przeciwlotniczej padł samolot z 525 pułku, w którego kabinie znajdowali się: pilot mjr Wiktor Kartyszew, zastępca dowódcy pułku do spraw politycznych oraz strzelec pokładowy, starszyna Aleksandr Łobanow. Po miesiącu ich ciała zostały odnalezione przez Rosjan w pobliżu miejsca katastrofy w przysiółku Kopanina, a następnie pochowane 20 kwietnia na cmentarzu w Boguszowicach koło Rybnika.
Myśliwce Luftwaffe stosunkowo rzadko pojawiały się w powietrzu, niemniej 23 marca stoczyły nad Pruchną zwycięską walkę powietrzną z sowieckimi Iljuszynami. Na lotnisko w Gliwicach nie powróciła załoga z 996 pułku w składzie: st. lejt. Iwan Łuniew i st. sierż. Władimir Aleksiejew. Prawdopodobnie to ich samolot rozbił się w Pruchnej-Gawlińcu, tuż obok jednego z budynków mieszkalnych. Ciała lotników zostały pochowane przez miejscową ludność w nieodnalezionej do dzisiaj mogile”.

Wojenne wątki można także odnaleźć w opisach sylwetek ostatniego burmistrza Cieszyna przed wybuchem II wojny światowej („Rudolf Halfar” Krystyny Kellner-Fujak), zamordowanych w okresie hitlerowskiej okupacji żony burmistrza Cieszyna Stefanii Michejdowej i diakonisy Anny Szalbot („Stefania i Anna” Władysławy Magiery) oraz Erwina Dembinioka, byłego żołnierza 15 Pułku Artylerii Lekkiej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, kynologa („Rozumiał psy” Piotra Załęskiego).  Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.