Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 33475

Do pobrania

W uzupełnieniu informacji na temat mł. sierż. gw. (kaprala gwardii) Grigorija Fiedorowicza (spotyka się także imię odojcowskie Fiodotowicz) Giewrika, zawartej w artykule „Krwawa Pruchna" w „Kalendarzu Cieszyńskim 2017”, który poległ w tej miejscowości 29 marca 1945 r. i pierwotnie został pochowany w rejonie tamtejszej stacji kolejowej (w 1952 r. jego ciało ekshumowano i przeniesiono na jeden z cmentarzy żołnierzy sowieckich w Bielsku-Białej), należy dodać, że jeszcze przed śmiercią, to jest 22 lutego 1945 r., został zgłoszony przez dowódcę 330 Drohobyckiego Odznaczonego Orderem Czerwonego Sztandaru Pułku Strzelców Gwardii do tytułu Bohatera Związku Sowieckiego (wniosek nagrodowy dla mł. sierż. gw. Grigorija F. Giewrika). Dekret Prezydium Rady Najwyższej ZSRS o przyznaniu mu tego wyróżnienia, Orderu Lenina i medalu Złotej Gwiazdy ukazał się już po jego śmierci, 29 czerwca 1945 r.

g. giewrik 1 8a8e2
 Mł. sierż. gw. Grigorij F. Giewrik (1925-1945). Fot. Wikipedia   
 

Pochodzący z Drohobycza Ukrainiec w 330 pułku był dowódcą oddziału ciężkich karabinów maszynowych 1 kompanii karabinów maszynowych, komsomolskim instruktorem swojej pulroty, zarazem doskonałym strzelcem cekaemu Goriunow SG-43, odznaczonym orderami Sławy III i II klasy. Bohatera ZS otrzymał za udział w zaciętych walkach toczonych w dniu 23 stycznia 1945 r. na Słowacji i 28 stycznia w rejonie Nowego Targu, a zwłaszcza w dniach 8-11 lutego na południowy zachód od Lipnicy Wielkiej (na południe od Babiej Góry, na pograniczu polsko-słowackim). Pierwszego dnia miał ze swojego Goriunowa unieszkodliwić do 60 żołnierzy wroga, a następnie, podczas trzydniowego boju w okrążeniu, kolejnych 50. Łącznie z walkami, w których uczestniczył od września 1944 r., kiedy to znalazł się w szeregach Armii Czerwonej, przypisywano mu zabicie co najmniej 236 żołnierzy wroga.

g. giewrik 3 76ced
G. F. Giewrik ze swoim SG-43. Fot. z wystawy "Drohobyczyna" via www.warheroes.ru   

Jednak nie wszystkie wydarzenia w jego biografii są oczywiste. Na łamach miesięcznika „Wojenno-Istoriczeskij Archiw” nr 6/2012 jego odnopołczanin Moisiej R. Zariecki wspominał, że Giewrik, znany z tego, iż z ciężkiego SG prowadził ogień bez podstawy, a nawet z ramienia innego żołnierza (jak widać na powyższej fotografii), do RKKA wstąpił ochotniczo. Inne źródło podaje, że w czasie hitlerowskiej okupacji ukrywał się w górach. Tyle oficjalna, propagandowa wersja. Jednak w artykule na stronie warheroes.ru znajduje się informacja, iż ukraiński magazyn „Wisti kombatanta” w numerze 1/2010 wzmiankuje o wcześniejszej służbie Giewrika w niesławnej 14 Dywizji Grenadierów Waffen SS „Galizien” i jego udziale w walkach w kotle pod Brodami na Ukrainie w lipcu 1944 r., zakończonych rozbiciem dywizji, na co jednak brakuje potwierdzenia w zachowanych dokumentach… 

                                                                                                       

 Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.