Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 40229

Do pobrania

Pod tytułem „Strumień w latach 1918-1945” ukazała się kolejna książka Kol. Wojciecha Kiełkowskiego (twarda oprawa, 566 stron, 2109 przypisów). Prezentacja tej bardzo oczekiwanej pozycji odbyła się w niedzielę 4 lutego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Strumieniu.

 

strumien 1918 1945 baec9


Autor podzielił swoje opracowanie na dwie części. Pierwsza przybliża dzieje Strumienia w okresie międzywojennym, druga czasy okupacji hitlerowskiej. Lata 1939-1945 zostały przedstawione w podrozdziałach: „Pierwsze dni II wojny światowej”, „Administracja okupacyjna”, „Organizacje nazistowskie”, „Polityka narodowościowa i rasowa”, „Życie codzienne i postawy ludności”, „Terror okupanta”, „Działalność gospodarcza”, „Szkolnictwo, Kościół rzymskokatolicki i ewangelicko-augsburski”, „Ruch oporu”, „Na obczyźnie”, „Niemieckie przygotowania do obrony i ewakuacja”, „Natarcie sowieckie”.

Zimą i wczesną wiosną 1945 roku mieszkańcy położonego nad Wisłą miasteczka przez wiele tygodni znajdowali się w bezpośredniej bliskości frontu. „Trzeba podkreślić, że Strumień i jego okolice były jednym z nielicznych obszarów okupowanej Polski, na którym przez prawie trzy miesiące trwały frontowe boje - pisze W. Kiełkowski. – Na podstawie dokumentów archiwalnych starałem się udzielić odpowiedzi na pytanie, co przyczyniło się do zatrzymania sowieckiej ofensywy na ziemi strumieńskiej? Czy powodem było ukształtowanie terenu, przewaga militarna niemieckiej armii, a może nieudolność sowieckich dowódców? Przedstawiłem okres tak zwanego wyzwalania oczami ówczesnych mieszkańców, świadków owych wydarzeń”.

      

                           Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.