Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 33475

Do pobrania

Polecamy lekturę najnowszych artykułów dr. Piotra Sadowskiego, które ukazały się w ostatnich dwóch numerach kwartalnika „Magura. Biuletyn Magurskiego Parku Narodowego”, poświęconych działaniom 1 Korpusu Kawalerii Gwardii gen. Baranowa podczas wschodniokarpackiej operacji zaczepnej w 1944 r.: „Kawaleria w górach. Działania wojenne w rejonie Krempnej i Polan we wrześniu 1944 roku” (tutaj część pierwsza, tutaj część druga).

Autor przedstawia nowy fakty dotyczące udziału kawalerzystów gwardzistów w tej zakończonej niepowodzeniem operacji wojsk 4 Frontu Ukraińskiego (1 Armia Gwardii i 18 Armia) oraz lewego skrzydła 1 Frontu Ukraińskiego (38 Armia) przeciwko Grupie Armijnej Heinrici. Podkreśla, że to żołnierze korpusu Baranowa – wbrew dotychczasowej wiedzy - jako pierwsi w Armii Czerwonej przekroczyli przedwojenną granicę polsko-czechosłowacką. Zimą i wiosną 1945 roku to właśnie te wojska sowieckie i niemieckie - lecz już bez wyżej wymienionej kawalerii - toczyły ze sobą zacięte zmagania na Śląsku Cieszyńskim i pobliskiej Słowacji.              

O porażce kawaleryjskiego natarcia zdecydowały wyjściowe braki w ludziach i sprzęcie, odgadnięcie przez Niemców sowieckiego zamiaru przyjścia na pomoc Słowackiemu Powstaniu Narodowemu, trudne warunki terenowe oraz słabe rozpoznanie i dowodzenie.

Tekst uzupełniają sporządzone przez autora doskonałe mapy, przedstawiające działania 1 Korpusu Kawalerii Gwardii oraz wojsk niemieckich w dniach 12 i 15 września 1944 roku.                                                             Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.