Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 49190

Do pobrania

W ubiegłym tygodniu na terenie gminy Hażlach odbyła się wizytacja miejsc pamięci narodowej. Przeprowadzili ją pracownicy Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Jan Kwaśniewicz i Stanisław Twardoch, którym towarzyszyli przedstawiciele Urzędu Gminy Hażlach, w osobach wójta gminy Grzegorza Sikorskiego oraz inspektora ds. promocji, rozwoju i turystyki Grzegorza Kasztury.

Wspólnie uczczono pamięć pochowanych w okresie II wojny światowej na terenie obecnej gminy Hażlach żołnierzy walczących stron oraz ofiar cywilnych. Jak podano na stronie internetowej gminy Hażlach:  „Na grobach uznanych za miejsca pamięci narodowej, w tym na mogile zbiorowej ponad stu osób narodowości żydowskiej w Kończycach Wielkich, więźniów podlegającego niemieckiemu obozowi koncentracyjnemu w Oświęcimiu podobozu w Zebrzydowicach, mogile czterech lotników sowieckich poległych w Kończycach Wielkich 9 lutego 1945 r. oraz na mogile sześciu mieszkańców Hażlacha rozstrzelanych przez niemieckiego okupanta 9 września 1944 r. zapalono znicze i złożono wiązanki kwiatów.

 

ipn konczyce 2019 16827Upamiętnie ofiar narodowości żydowskiej z podobozu w Zebrzydowicach, pochowanych w zbiorowej mogile przy ulicy Kościelnej w Kończycach Wielkich o Fot. Grzegorz Kasztura

Wizytacja IPN była także okazją do zgłoszenia do Ewidencji Miejsc Pamięci Województwa Śląskiego kolejnych miejsc pochówku poległych żołnierzy. Odwiedzono zatem między innymi mogiłę żołnierza narodowości austriackiej przy ulicy Brzozowej w Kończycach Wielkich, ofiarę zaciekłych walk frontowych prowadzonych w tym rejonie przez kilka tygodni w kwietniu 1945 r. oraz miejsce  zestrzelenia na granicy Kończyc Wielkich i Rudnika sowieckiego samolotu szturmowego typu Iljuszyn Ił-2, na pokładzie którego, prawdopodobnie w dniu 5 marca 1945 r., zginęło dwóch lotników”.Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.