Drukuj

Zamieszczony pierwotnie w 2014 roku wykaz żołnierzy niemieckiej 3 Dywizji Górskiej, pochowanych w 1945 roku na cmentarzu polowym w Gumnach obok cmentarza ewangelickiego, został obecnie uzupełniony o przydziały poległych. Przeważnie byli oni narodowości austriackiej, bowiem 3 DG została sformowana 1 kwietnia 1938 roku w Grazu na bazie jednostek byłej armii austriackiej i przez całą wojnę stamtąd pochodziły jej uzupełnienia. Spośród 76 zawartych w spisie żołnierzy i oficerów, większość (69 osób) służyła w różnych kompaniach każdego z trzech batalionów 138 pułku strzelców górskich oraz w ich kompaniach sztabowych, 6 należało do 2 kompanii 83 górskiego batalionu saperów, zaś 1 poległy do II dywizjonu 112 pułku artylerii górskiej.

 

Graberliste seite 1 min 6a25b

Zestawienie powstało w oparciu o dokument „Gräberliste Kriegerfriedhof in Gumna Kreis Teschen – Oberschlesien” („Lista grobów cmentarza wojennego w Gumnach Powiat Cieszyn – Górny Śląsk”), który niniejszym po raz pierwszy publikujemy (uwaga: usunięto z niego adresy domowe najbliższych krewnych poległych). Jest to zapewne dokument powstały w sztabie 138 pułku 3 Dywizji Górskiej. Prawdopodobnie został napisany na polskiej maszynie do pisania, gdyż tekst nie zawiera typowych dla języka niemieckiego samogłosek z umlautem („ä”, „ö”, „ü”). Wykaz został odnaleziony w zasobach Parafii Rzymskokatolickiej w sąsiedniej Ogrodzonej i przekazany nam przez jednego z tamtejszych mieszkańców, za co bardzo dziękujemy.  

Istnieje jeszcze jeden, tym razem powojenny dokument, zawierający imiona, nazwiska, daty urodzeń i śmierci wyżej wymienionych żołnierzy Wehrmachtu (ostatnia rubryka „Uwagi” została pozostawiona bez żadnych zapisów). Jest to datowana na 09.01.1948 roku, sporządzona odręcznie w języku polskim „Lista pogrzebanych żołnierzy niemieckich na cmentarzu polowym w Gumnach, pow. Cieszyn”. Dokument znajduje się w zbiorach Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Cieszynie (Akta gminy Ogrodzona).     

Wyżej podane źródła zostały zweryfikowane w oparciu o internetową bazę danych Niemieckiego Ludowego Związku ds. Opieki nad Grobami Wojennymi (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.) W przypadku występujących rozbieżności w dacie i miejscu narodzin, dacie i miejscu śmierci, oznaczono je znakiem zapytania. Stopnie wojskowe poległych podano za Volksbundem.

UWAGA:

1. Na 76 nazwisk, jedynie 5 nie udało się odnaleźć w bazie Niemieckiego Ludowego Związku ds. Opieki nad Grobami Wojennymi.                                                                                 

2. W roku 2014 każde z 71 odnalezionych nazwisk poległych zostało podlinkowane odnośnikiem prowadzącym bezpośrednio do właściwej podstrony na stronie internetowej Volksbundu. Niestety, w związku z wprowadzanymi przez stronę niemiecką ograniczeniami w dostępie, obecnie (rok 2021) adresy te nie są już aktywne. Weryfikacja każdego poległego wymaga przeprowadzenia oddzielnego poszukiwania, jednak jego wynik nie może zostać upubliczniony/zapisany w postaci unikalnego adresu internetowego z podaną ścieżką do zasobu.

3. Występujący na naszej liście pod pozycją nr 51 żołnierz 1 kompanii 138 pułku strzelców górskich Oberjäger Friedrich Gröb, urodzony 02.09.1924 roku w Gernowitz (?), figurujący do chwili obecnej w bazie danych Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. jako zaginiony w 1945 roku na Śląsku Cieszyńskim, w rzeczywistości poległ 20.04.1945 r. w Lipowcu k. Ustronia i został pochowany na cmentarzu polowym w Gumnach (rząd 8, mogiła 62) – zob. „Gräberliste Kriegerfriedhof in Gumna Kreis Teschen – Oberschlesien” („Lista grobów cmentarza wojennego w Gumnach Powiat Cieszyn – Górny Śląsk”).