Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 36049

Do pobrania

Jest już dostępny kolejny rocznik „Kalendarza Cieszyńskiego” Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Nie brakuje w nim tematów związanych z II wojną światową.

 


Krzysztof Kiereś w artykule „Korespondencja z obozu koncentracyjnego KL Dachau w świetle dokumentów. W 75. rocznicę śmierci Pawła Gazurka oraz Jerzego Probosza” na przykładzie pochodzących z Istebnej ofiar niemieckiego terroru przybliża temat listów wysyłanych zza drutów hitlerowskich więzień. Wojciech Święs jest autorem tekstu „Władysław Babiński (1921-2001) as wywiadu i społecznik z Cieszyna” o bohaterskim agencie słynnej, działającej w Wiedniu, siatki wywiadu ofensywnego Armii Krajowej o kryptonimie „Stragan”. Grzegorz Kasztura w anonsowanym już w Komunikacie 16/09/2016 artykule „Krwawa Pruchna” przedstawia zacięte walki niemiecko-sowieckie o tę miejscowość i tamtejszy dworzec kolejowy, które rozegrały się w lutym i marcu 1945 r.

Poniżej fragment zamieszczonego w „Kalendarzu Cieszyńskim 2017” wyżej wymienionego artykułu, podający straty poniesione w tym rejonie przez sowieckie lotnictwo szturmowe:

19 listopada w Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” w Górkach Wielkich w ramach „Breńsko-Góreckich Posiad”, czyli dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury ze środków programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016” cyklu spotkań i wycieczek organizowanych przez c, Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna, odbyła się prelekcja Grzegorza Kasztury pt. „Ostatnie akty wojennego dramatu. Sowieckie natarcie na Górki i Brenną”. Zgodnie z tym co zapowiedział w swoim artykule zamieszczonym w Portalu ox.pl koordynator projektu Wojciech Grajewski, wykład był próbą nowego spojrzenia na walki niemiecko-sowieckie w Brennej i Górkach. 

rubanik 1ce06
Tablica na cmentarzu w Skoczowie upamiętniająca poległego 12 kwietnia 1945 r. w rejonie Lipowca mł. sierż. gw. (kaprala) 3 Górskiej Brygady Strzelców Jurija Nikołajewicza Rubanika, ur. w 1925 roku w Murmańsku o Fot. Grzegorz Kasztura 

Jak poinformował Portal Śląska Cieszyńskiego ox.pl w Wiślicy (a raczej na wiślickim kopcu, ale jeszcze w granicach Skoczowa) odnaleziono mogiłę z II wojny światowej, zawierającą kości pochowanych w tym miejscu w 1945 roku żołnierzy Wehrmachtu. Z naszych ustaleń wynika, że faktycznie Niemcy grzebali tam swoich poległych żołnierzy, którzy byli przywożeni furmankami z linii frontu, który od początku kwietnia aż do maja (po wycofaniu ze Śląska Cieszyńskiego dywizji 3 Górskiego Korpusu Strzelców a następnie wstrzymaniu na tym odcinku natarcia 70 Górskiej Brygady Strzelców 127 Lekkiego Górskiego Korpusu Strzelców) utknął w Ochabach. Zdaniem świadków, miejscowych mieszkańców, na tym wzniesieniu, w rejonie dzisiejszej ulicy Wiślickiej, znajdował się posterunek obserwacyjny oraz stanowisko małokalibrowej (Flakvierling 20 mm) artylerii przeciwlotniczej, obsadzone przez żołnierzy austriackiej 3 Dywizji Górskiej. 

W przygotowywanym do druku kolejnym roczniku wydawanego przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej „Kalendarza Cieszyńskiego”, który ukaże się już w listopadzie br., znajdzie się artykuł pt. „Krwawa Pruchna”. Opisuje zacięte walki w tej miejscowości, trwające z niewielkimi przerwami od 12 lutego do początku kwietnia 1945 r. Zawiera następujące śródtytuły: „Główny cel: Ostrawa”, „Esesmani kontratakują”, „Ogień z nieba”, „Druga odsłona dramatu” i „Tryumf gwardzisty Saidbekowa”.

 140sd 3424a
Szkic obrazujący walki w okrążeniu w Pruchnej 140 Dywizji 101 Korpusu Strzelców 38 Armii 4 Frontu Ukraińskiego o Ze zbiorów CAMO RF via www.pamyat-naroda.ru

Niedawno został rozebrany znajdujący się w centrum Pruchnej, obok skrzyżowania z drogą wojewódzką, pomnik upamiętniający poległych w tej miejscowości w 1945 roku żołnierzy 4 Frontu Ukraińskiego. O sprawie, w tym co zrobić z niszczejącą pamiątką wojny, pisał „Głos Ziemi Cieszyńskiej” („Zamieszanie wokół pomnika” w numerze 25/2015 z 26.06.2015 r. oraz „Pomnik był i… zniknął” w numerze 27/2016 z 08.07.2016 r.). Ostatnio temat likwidacji pomnika podjął Portal Śląska Cieszyńskiego OX.pl („Usunięto pomnik wdzięczności Armii Czerwonej”, 20.07.2016 r.).

 

pruchna 026 min a3674
Pomnik w Pruchnej, widok od frontu (od strony wschodniej), stan z roku 2009 o Fot. Grzegorz Kasztura         Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.