Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 40975

Do pobrania

Niedawno wydawnictwo Napoleon V z Oświęcimia wydało książkę płk. prof. Henryka Stańczyka „Walec wojny w południowej Polsce 1944-1945”, będącą nieco poprawioną wersją jego wcześniejszej pracy pt. „Od Sandomierza do Opola i Raciborza” (Wojskowy Instytut Historyczny - Akademia Obrony Narodowej - Wyd. Neriton, Warszawa 1998), która z kolei wywodziła się z rozprawy habilitacyjnej H. Stańczyka pt. „Operacja sandomiersko-śląska 1 Frontu Ukraińskiego. Bitwa o Górny Śląsk" (WIH, Warszawa 1996). Z powodu małego nakładu była to pozycja w zasadzie niemożliwa do zdobycia, tym większa więc satysfakcja, że oświęcimskie wydawnictwo tak błyskawicznie zareagowało na sugestię jej wznowienia, zgłoszoną przez piszącego te słowa podczas spotkania na imprezie historycznej „Pola chwały - Skrzydła na wojnie” w Niepołomicach k. Krakowa (odbyła się w dniach 27-29.09.2013 r.). To jedna z nielicznych, wydanych w naszym kraju po 1989 roku książek, dotyczących walk na polskim odcinku frontu wschodniego, opartych zarówno na nielicznych zachowanych dokumentach niemieckich, jak i bogatych dokumentach sowieckich 1. Frontu Ukraińskiego i tworzących go armii.

stanczyk min 63612    

Portal Zebrzydowice.net w newsie z dnia 19 lutego br. (zob. "Ukrainka szuka grobu przodka") informuje, że pewna mieszkanka Ukrainy szuka grobu swojego pradziadka, Warfołomieja Łukianowicza Kolesnika, żołnierza sowieckiego poległego w 1945 roku podczas walk na terenie Polski. Jak łatwo można sprawdzić, wśród kilkunastu milionów zapisów w bazie danych projektu Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej OBD "Memoriał" figuruje osoba o takich personaliach, pochowana po walkach w zbiorowej mogile na terenie Zebrzydowic.   
Pod koniec ubiegłego roku nakładem wydawnictwa INFORT ukazała się książka Dominika i Marcina Kasprzaków „Niemieckie fortyfikacje linii b2 z lat 1944-45. Imielin – Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń”. Autorski duet miłośnikom fortyfikacji jest znany z wydanej w roku 2009 pozycji „Fortyfikacje z 1939 roku w Bielsku-Białej. Historia, przewodnik”.

okladka b2 min 9a1fc

W dziale „Ślady walk” informujemy o niedawnym znalezisku w Kończycach Małych przy ulicy Korczaka. Jak donosi Portal Śląska Cieszyńskiego OX.PL, „Mały arsenał z czasów II wojny światowej znaleziono w piątek (11.10.) w Kończycach Małych. Niewybuchami zajęli się już saperzy”.          

Z dniem 15 października 2013 r. uruchomiliśmy stronę internetową naszego Projektu. Będzie ona stopniowo rozbudowana, uzupełniana i modyfikowana. Zapraszamy do lektury.    Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.