Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 48417

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 28.04.1945

 

Wojska frontu na swoim prawym skrzydle w ciągu 28.4.45 kontynuowały uporczywe walki o przełamanie silnie umocnionego pasa obrony przeciwnika ze stałymi umocnieniami na dostępach do Morawskiej Ostrawy. W ciągu całego dnia, odpierając liczne kontrataki piechoty i czołgów przeciwnika, wojska posunęły się naprzód na głębokość od 1 do 6 km, opanowawszy przy tym szereg miejscowości i umocnionych wzniesień. 
Przeciwnik na południe od Opawy i na dostępach do Morawskiej Ostrawy, opierając się o umocnione rubieże i przeszkody wodne, silnym ogniem ze wszystkich rodzajów uzbrojenia i licznymi kontratakami stawiał zażarty opór nacierającym wojskom frontu. Na kierunku czadeckim ogniem i kontratakami przeszkadzał przemieszczaniu się wojsk 18 Armii. Na pozostałych odcinkach frontu aktywności nie przejawiał. 
Lotnictwo przeciwnika osłaniało własne wojska i prowadziło rozpoznanie. Łącznie odnotowano 18 przelotów samolotów. 

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 27.04.1945

 

„Wojska frontu w ciągu 27.4.45 kontynuowały uporczywe działania zaczepne w celu przerwania silnie umocnionych pozycji przeciwnika na podejściach do Morawskiej Ostrawy i na szeregu odcinków posunęły się naprzód od 1 do 5 km, odparłszy w ciągu dnia niejednokrotne kontrataki piechoty i czołgów przeciwnika.
Przeciwnik na południe od Opavy, na północ i północny-zachód od Morawskiej Ostrawy oddziałami 1 Dywizji Narciarskiej, 254 Dywizji Piechoty, 10 Dywizji Grenadierów Pancernych, 16 Dywizji Pancernej, 158 Dywizji Rezerwowej [właśc. Piechoty], 4 Dywizji Górskiej, 17 Dywizji Pancernej, 371 Dywizji Piechoty i na kierunkach Čadca, Žilina oddziałami 253 Dywizji Piechoty, 320 Dywizji [Grenadierów Ludowych], 16 węgierskiej Dywizji Piechoty stawiał zażarty opór natarciu naszych wojsk. 
Lotnictwo przeciwnika osłaniało własne wojska i grupami 6-12 samolotów bombardowało [nasze] ugrupowanie bojowe w rejonie na południe od Mokré Lazce. Łącznie odnotowano 60 przelotów samolotów.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 26.04.1945

 

„Wojska frontu, wznowiwszy od rana 26.4.45 natarcie, w ciągu całego dnia prowadziły natężone walki o przełamanie silnie umocnionej rubieży obrony przeciwnika na podejściach do Morawskiej Ostrawy i wyniku niejednokrotnych ataków wspieranych przez zmasowane uderzenia lotnictwa, przerwały obronę przeciwnika na południe od Chabičova [Háj ve Slezsku] i posunęły się naprzód do 6 km. Na lewym skrzydle wojska 18 Armii na kierunku Žilina w uporczywych bojach pokonały do 6 km i opanowały do 16 miejscowości. 
Przeciwnik na prawej flance w rejonie na południe od Opavy wzmocniwszy ugrupowanie frontowe oddziałami 254 Dywizji Piechoty, na północ od Morawskiej Ostrawy – 78 Ludowej Dywizji Szturmowej, w ciągu 26.4.45 silnym ogniem piechoty i artylerii stawiał zacięty opór. Na kierunku Žilina w dotychczasowym ugrupowaniu poprzez ogień i kontrataki uporczywie się bronił. 
Lotnictwo przeciwnika osłaniało własne wojska i prowadziło rozpoznanie. O godz. 16.00 grupą 12 samolotów bombardowało [nasze] ugrupowanie bojowe w rejonie na południe od Kravaře. 
Łącznie odnotowano 70 przelotów samolotów.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 25.04.1945

 

„Wojska frontu na lewym skrzydle 60 Armii, częścią sił 18 Armii od rana 25.4.45 wznowiły natarcie i w ciągu całego dnia prowadziły zacięte walki z przeciwnikiem, który umocnił się na wcześniej przygotowanej rubieży obronnej i wzmocnił swoje ugrupowanie oddziałami 16 Dywizji Pancernej, w wyniku których na wybranych odcinkach posunęły sie naprzód od 1 do 3 km. 
Przeciwnik na południowy-zachód od Opavy oddziałami 1 Dywizji Narciarskiej, 17 Dywizji Pancernej, 10 Dywizji Grenadierów Pancernych, 158 Dywizji Rezerwowej [właśc. Piechoty], pułku szturmowego 1 Armii Pancernej, 4 Dywizji Górskiej, ponownie wprowadzonymi do działań oddziałami 16 Dywizji Pancernej oraz samodzielnymi batalionami ze składu XI Korpusu Armijnego i XXIV Korpusu Pancernego stawiał zażarty opór jednostkom 60 Armii. Na kierunku Žilina oddziałami 304 Dywizji Piechoty, 320 Dywizji [Grenadierów Ludowych] i samodzielnymi batalionami stawiał uporczywy opór nacierającym oddziałom 18 Armii. Na pozostałych odcinkach frontu utrzymywał dotychczasowe pozycje, metodycznym ogniem artyleryjsko-moździerzowym ostrzeliwał nasze ugrupowanie bojowe i na pojedynczych odcinkach prowadził rozpoznanie mały grupami. 
Lotnictwo wroga osłaniało własne wojska i prowadziło rozpoznanie. Odnotowano 30 przelotów.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 24.04.1945

 

„Wojska frontu siłami 60 Armii i częścią sił 18 Armii w ciągu 24.4.45 prowadziły natężone walki, w czasie których na wybranych odcinkach wyparły przeciwnika z szeregu umocnionych miejscowości i wzniesień. 38 Armia i 1 Armia Gwardii na dotychczasowych rubieżach prowadziły rozpoznanie i przeprowadzały częściowe przegrupowanie. 
Przeciwnik na południowy-zachód od Opavy jednostkami XI Korpusu Armijnego i 17 Dywizji Pancernej, na północ od Morawskiej Ostrawy jednostkami LIX Korpusu Pancernego i 19 Dywizji Pancernej i w rejonie na wschód od Žiliny jednostkami XXXXIX Korpusu Górskiego, opierając obronę na rejonie umocnionym, stawiał zacięty opór nacierającym wojskom 60 i 18 Armii.
Odnotowano
 1 przelot samolotu lotnictwa wroga.Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.