Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 36049

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 21.04.1945

 

„Wojska frontu kontynuując szturmowanie umocnionych pozycji przeciwnika na podejściach do Opavy i Morawskiej Ostrawy, w ciągu 21.4.45 prowadziły zażarte walki i na szeregu odcinków odpierały kontrataki piechoty i czołgów przeciwnika, w wyniku czego na wybranych odcinkach przełamały opór przeciwnika i posunęły się naprzód od 1 do 4 km. Przeciwnik w rejonie Opavy i na północ od Morawskiej Ostrawy jednostkami XXIV Korpusu Pancernego, XI i LIX Korpusu Armijnego, samodzielnymi batalionami specjalnymi i wprowadzoną do walki odwodową 158 Dywizją Piechoty, opierając się na uprzednio przygotowanej rubieży obrony ze stałymi umocnieniami i silnie rozbudowanym pod względem inżynieryjnym, stawiał zacięty opór nacierającym jednostkom frontu.  
Lotnictwo przeciwnika grupami od 6 do 13 samolotów bombardowało nasze ugrupowanie bojowe w rejonie miejscowości Pilszcz, na południe od m. Štěpánkovice, Chabičov [Háj ve Slezsku], Dolní Benešov, osłaniało własne wojska i prowadziło rozpoznanie. W sumie zaobserwowano 100 przelotów samolotów.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 20.04.1945

 

„Wojska frontu w ciągu 20.4.45 na wszystkich odcinkach natarcia prowadziły ciężkie walki i odpierały nieustające i wielokrotne kontrataki piechoty i czołgów przeciwnika. W ciągu całego dnia wojska 60, 38 Armii i prawego skrzydła 1 Armii Gwardii szturmowały silnie umocnione pozycje przeciwnika ze stałymi umocnieniami i przeszkodami inżynieryjnymi za rzekami Opava, Odra i Olza, w wyniku czego na wybranych odcinkach posunęły się do przodu od 1 do 3 km i zdobyły 10 betonowych i 24 drewniano-ziemne schrony bojowe.
Przeciwnik na kierunkach Opava, Morawska Ostrawa jednostkami XXIV Korpusu Pancernego, XI i LIX Korpusu Armijnego i pododdziałami specjalnymi tych korpusów stawiał zacięty opór natarciu naszych wojsk, podejmował zażarte kontrataki. Na kierunku czadeckim jednostkami XXXXIX Korpusu Górskiego toczył walki obronne na dotychczasowej rubieży. 
Lotnictwo przeciwnika osłaniało własne wojska i prowadziło rozpoznanie. Łącznie stwierdzono 48 przelotów samolotów.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 19.04.1945

 

„Wojska frontu siłami 60, 38 Armii w ciągu 19.4.45 na wszystkich odcinkach prowadziły zacięte walki i odpierały liczne kontrataki piechoty i czołgów przeciwnika. Na przyczółkach na południe od Kravaře, Zábřeh walki miały wyłącznie zażarty charakter, gdyż przeciwnik oparty o silnie umocnioną rubież obrony, wzmocnioną betonowymi i drewniano-ziemnymi schronami bojowymi, stawiał zacięty opór. 
Przeciwnik na kierunku Opava oddziałami 10 Dywizji Grenadierów Pancernych, 1 Dywizji Narciarskiej, 17 Dywizji Pancernej, 97 Dywizji Strzelców, 13 pułku 4 Dywizji Górskiej, 19 Dywizji Pancernej i innymi pododdziałami tyłowymi podejmował wielokrotne zażarte kontrataki piechoty z czołgami i stawiał zacięty opór w celu niedopuszczenia do rozszerzenia naszego przyczółka na południowym brzegu. Na kierunku Morawska Ostrawa oddziałami 544 Dywizji [Grenadierów Ludowych], 75 i 715 Dywizji Piechoty po zaciętych bojach na odcinku Odra, Olza został odrzucony na zachodni brzeg rzeki Odry (Oder). Na czadeckim i żylińskim kierunku oddziałami XXXXIX Korpusu Górskiego, opierając się o odpowiednio wcześniej wzmocnioną rubież obrony, poprzez wielokrotne kontrataki i silny ogień – powstrzymywał postępy wojsk 18 Armii.
Lotnictwo przeciwnika wykonało 5 przelotów na rozpoznanie.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 18.04.1945

 

„Wojska frontu siłami 60, 38 Armii i częścią sił 1 Armii Gwardii w ciągu 18.4.45 prowadziły intensywne walki zaczepne w odpierały zażarte kontrataki oddziałów 16, 17 i 19 Dywizji Pancernej przeciwnika. Na lewym skrzydle siłami 18 Armii od godz. 5.00 wznowiły natarcie na kierunkach Čadca, Žilina.
W wyniku zaciętych bojów wojska frontu na wybranych odcinkach posunęły się naprzód od 2 do 4 km i opanowały ponad 20 miejscowości, w tym większe jak Dolní Benešov, Borucin, Tworków, Rogów, Bělá, a także rozszerzyły przyczółek na południowym brzegu rzeki Opava, na południe od Kravaře, Dolní Benešov, do 10 km wzdłuż frontu.
Przeciwnik na kierunku Opava oddziałami 10 Dywizji Grenadierów Pancernych, 1 Dywizji Narciarskiej, 17 Dywizji Pancernej, 97 Dywizji Strzelców, 19 Dywizji Pancernej, 371 Dywizji Piechoty, 68 Dywizji Piechoty, wzmocniwszy je oddziałami 4 Dywizji Górskiej i pododdziałami tyłowymi, silnym ogniem i wielokrotnymi kontratakami przeszkadzał w rozszerzeniu uchwyconego przyczółka na południowym brzegu rzeki Opava. Oddziałami 544 Dywizji [Grenadierów Ludowych], 75, 715 Dywizji Piechoty i 16 Dywizji Pancernej usiłował utrzymać przyczółek na wschodnim brzegu rzeki Odry na południowy-zachód od Rogowa. 
Lotnictwo przeciwnika wykonało 15 przelotów na rozpoznanie z bombardowaniem celów przygodnych.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 17.04.1945

 

„Wojska frontu w ciągu 17.4.45 siłami 60, 38 Armii i częścią sił 1 Armii Gwardii prowadziły zacięte walki i, odpierając wielokrotne kontrataki zgrupowania pancernego przeciwnika, posunęły się naprzód od 2 do 4 km, osiągnęły rzekę Opawę na odcinku Kravaře, Dolní Benešov i sforsowały ją w rejonie Kravaře. Na lewym skrzydle 1 Armii Gwardii i na odcinku 18 Armii pozostawały na zajmowanych rubieżach, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia. 
Przeciwnik na kierunku Opava oddziałami 10 Dywizji Grenadierów Pancernych, 1 Dywizji Narciarskiej, 97 Dywizji Strzelców, Grupą Bojową 18 [Ochotniczej] Dywizji Grenadierów Pancernych Waffen-SS, oddziałami 17 i 19 Dywizji Pancernej – poprzez silny ogień i wielokrotne kontrataki stawiał zacięty opór postępom naszych wojsk. Na odcinku Rogów, Łaziska oddziałami 75, 715 Dywizji Piechoty, częścią sił 68 Dywizji Piechoty i 16 Dywizji Pancernej zaciętymi kontratakami wspieranymi przez zmasowany ogień artylerii i moździerzy, usiłował nie dopuścić do wyjścia przez jednostki 1 Armii Gwardii nad rzeki Oder (Odra) i Olza. Na kierunkach Cieszyn, Čadca, Žilina ostrzeliwał rzadkim ogniem artyleryjsko-moździerzowym ugrupowanie bojowe naszych wojsk i na wybranych odcinkach małymi grupami piechoty prowadził bezskutecznie rozpoznanie. 
Lotnictwo przeciwnika osłaniało własne wojska i o godz. 18.00 grupą 6 samolotów bombardowało szyki bojowe naszych jednostek w rejonie na południe od miejscowości Kobeřice. Łącznie stwierdzono 71 przelotów samolotów. Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.