Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 49192

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 23.04.1945

 

„Wojska frontu 23.4.45 siłami 60 Armii i częścią sił 38 Armii, 1 Armii Gwardii i 18 Armii kontynuowały natarcie na dotychczasowych kierunkach i w ciągu dnia walk na wybranych odcinkach posunęły się naprzód do 5 km. 
Przeciwnik na kierunku Brno oddziałami 10 Dywizji Grenadierów Pancernych, 17 Dywizji Pancernej, 158 Dywizji Rezerwowej [158 Dywizji Piechoty], 4 Dywizji Górskiej, na kierunku Morawskiej Ostrawy oddziałami 19 Dywizji Pancernej, 371, 68, 75, 715 Dywizji Piechoty, 544 Dywizji [Grenadierów Ludowych], 562 pułku szkolnego i na kierunku Čadca siłami 304 Dywizji Piechoty, 320 Dywizji [Grenadierów Ludowych] i węgierskiej 16 Dywizji Piechoty stawiał uporczywy opór przeciw natarciu naszych wojsk.
Odnotowano 10 przelotów samolotów lotnictwa przeciwnika.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 22.04.1945

 

„Wojska frontu 22.4.45 w rezultacie ciężkich walk na lewym skrzydle 60 Armii, pokonawszy zażarty opór przeciwnika, szturmem zdobyły duże centrum przemysłowe Czechosłowacji, węzeł drogowy i kolejowy, ważny punkt oporu w obronie Niemców, miasto Opava i szereg innych miejscowości, posunąwszy się naprzód na tym odcinku od 2 do 5 km. Na pozostałym froncie kontynuując ciężkie walki i odpierając zażarte kontrataki piechoty i czołgów przeciwnika, na wybranych odcinkach miały nieznaczne sukcesy. 
Przeciwnik na kierunku Brno oddziałami 10 Dywizji Grenadierów Pancernych, 1 Dywizji Narciarskiej, 17 Dywizji Pancernej, 158 Dywizji Rezerwowej [158 Dywizji Piechoty], 4 Dywizji Górskiej i innymi pododdziałami specjalnymi usiłował zatrzymać postępy naszych wojsk, lecz został odrzucony w kierunku południowo-zachodnim do 5 km. Na kierunku Morawskiej Ostrawy oddziałami 19 Dywizji Pancernej, 371, 68, 75, 715 Dywizji Piechoty, 544 Dywizji [Grenadierów Ludowych], 97 Dywizji Strzelców stawiał uporczywy opór, przechodząc na szeregu odcinków do wielokrotnych kontrataków. Na kierunku Čadca siłami 253, 304 Dywizji Piechoty, 320 Dywizji [Grenadierów Ludowych] i węgierskiej 16 Dywizji Piechoty prowadził uporczywą obronę przeciw natarciu wojsk 18 Armii. 
Lotnictwo przeciwnika osłaniało swoje wojska i prowadziło rozpoznanie. Oprócz tego trzema grupami po 8 samolotów każda bombardowało nasze ugrupowania w rejonach: Opava, Kravaře, Dolní Benešov. 
Łącznie odnotowano 50 przelotów samolotów.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 21.04.1945

 

„Wojska frontu kontynuując szturmowanie umocnionych pozycji przeciwnika na podejściach do Opavy i Morawskiej Ostrawy, w ciągu 21.4.45 prowadziły zażarte walki i na szeregu odcinków odpierały kontrataki piechoty i czołgów przeciwnika, w wyniku czego na wybranych odcinkach przełamały opór przeciwnika i posunęły się naprzód od 1 do 4 km. Przeciwnik w rejonie Opavy i na północ od Morawskiej Ostrawy jednostkami XXIV Korpusu Pancernego, XI i LIX Korpusu Armijnego, samodzielnymi batalionami specjalnymi i wprowadzoną do walki odwodową 158 Dywizją Piechoty, opierając się na uprzednio przygotowanej rubieży obrony ze stałymi umocnieniami i silnie rozbudowanym pod względem inżynieryjnym, stawiał zacięty opór nacierającym jednostkom frontu.  
Lotnictwo przeciwnika grupami od 6 do 13 samolotów bombardowało nasze ugrupowanie bojowe w rejonie miejscowości Pilszcz, na południe od m. Štěpánkovice, Chabičov [Háj ve Slezsku], Dolní Benešov, osłaniało własne wojska i prowadziło rozpoznanie. W sumie zaobserwowano 100 przelotów samolotów.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 20.04.1945

 

„Wojska frontu w ciągu 20.4.45 na wszystkich odcinkach natarcia prowadziły ciężkie walki i odpierały nieustające i wielokrotne kontrataki piechoty i czołgów przeciwnika. W ciągu całego dnia wojska 60, 38 Armii i prawego skrzydła 1 Armii Gwardii szturmowały silnie umocnione pozycje przeciwnika ze stałymi umocnieniami i przeszkodami inżynieryjnymi za rzekami Opava, Odra i Olza, w wyniku czego na wybranych odcinkach posunęły się do przodu od 1 do 3 km i zdobyły 10 betonowych i 24 drewniano-ziemne schrony bojowe.
Przeciwnik na kierunkach Opava, Morawska Ostrawa jednostkami XXIV Korpusu Pancernego, XI i LIX Korpusu Armijnego i pododdziałami specjalnymi tych korpusów stawiał zacięty opór natarciu naszych wojsk, podejmował zażarte kontrataki. Na kierunku czadeckim jednostkami XXXXIX Korpusu Górskiego toczył walki obronne na dotychczasowej rubieży. 
Lotnictwo przeciwnika osłaniało własne wojska i prowadziło rozpoznanie. Łącznie stwierdzono 48 przelotów samolotów.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 19.04.1945

 

„Wojska frontu siłami 60, 38 Armii w ciągu 19.4.45 na wszystkich odcinkach prowadziły zacięte walki i odpierały liczne kontrataki piechoty i czołgów przeciwnika. Na przyczółkach na południe od Kravaře, Zábřeh walki miały wyłącznie zażarty charakter, gdyż przeciwnik oparty o silnie umocnioną rubież obrony, wzmocnioną betonowymi i drewniano-ziemnymi schronami bojowymi, stawiał zacięty opór. 
Przeciwnik na kierunku Opava oddziałami 10 Dywizji Grenadierów Pancernych, 1 Dywizji Narciarskiej, 17 Dywizji Pancernej, 97 Dywizji Strzelców, 13 pułku 4 Dywizji Górskiej, 19 Dywizji Pancernej i innymi pododdziałami tyłowymi podejmował wielokrotne zażarte kontrataki piechoty z czołgami i stawiał zacięty opór w celu niedopuszczenia do rozszerzenia naszego przyczółka na południowym brzegu. Na kierunku Morawska Ostrawa oddziałami 544 Dywizji [Grenadierów Ludowych], 75 i 715 Dywizji Piechoty po zaciętych bojach na odcinku Odra, Olza został odrzucony na zachodni brzeg rzeki Odry (Oder). Na czadeckim i żylińskim kierunku oddziałami XXXXIX Korpusu Górskiego, opierając się o odpowiednio wcześniej wzmocnioną rubież obrony, poprzez wielokrotne kontrataki i silny ogień – powstrzymywał postępy wojsk 18 Armii.
Lotnictwo przeciwnika wykonało 5 przelotów na rozpoznanie.Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.