Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 49192

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 18.04.1945

 

„Wojska frontu siłami 60, 38 Armii i częścią sił 1 Armii Gwardii w ciągu 18.4.45 prowadziły intensywne walki zaczepne w odpierały zażarte kontrataki oddziałów 16, 17 i 19 Dywizji Pancernej przeciwnika. Na lewym skrzydle siłami 18 Armii od godz. 5.00 wznowiły natarcie na kierunkach Čadca, Žilina.
W wyniku zaciętych bojów wojska frontu na wybranych odcinkach posunęły się naprzód od 2 do 4 km i opanowały ponad 20 miejscowości, w tym większe jak Dolní Benešov, Borucin, Tworków, Rogów, Bělá, a także rozszerzyły przyczółek na południowym brzegu rzeki Opava, na południe od Kravaře, Dolní Benešov, do 10 km wzdłuż frontu.
Przeciwnik na kierunku Opava oddziałami 10 Dywizji Grenadierów Pancernych, 1 Dywizji Narciarskiej, 17 Dywizji Pancernej, 97 Dywizji Strzelców, 19 Dywizji Pancernej, 371 Dywizji Piechoty, 68 Dywizji Piechoty, wzmocniwszy je oddziałami 4 Dywizji Górskiej i pododdziałami tyłowymi, silnym ogniem i wielokrotnymi kontratakami przeszkadzał w rozszerzeniu uchwyconego przyczółka na południowym brzegu rzeki Opava. Oddziałami 544 Dywizji [Grenadierów Ludowych], 75, 715 Dywizji Piechoty i 16 Dywizji Pancernej usiłował utrzymać przyczółek na wschodnim brzegu rzeki Odry na południowy-zachód od Rogowa. 
Lotnictwo przeciwnika wykonało 15 przelotów na rozpoznanie z bombardowaniem celów przygodnych.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 17.04.1945

 

„Wojska frontu w ciągu 17.4.45 siłami 60, 38 Armii i częścią sił 1 Armii Gwardii prowadziły zacięte walki i, odpierając wielokrotne kontrataki zgrupowania pancernego przeciwnika, posunęły się naprzód od 2 do 4 km, osiągnęły rzekę Opawę na odcinku Kravaře, Dolní Benešov i sforsowały ją w rejonie Kravaře. Na lewym skrzydle 1 Armii Gwardii i na odcinku 18 Armii pozostawały na zajmowanych rubieżach, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia. 
Przeciwnik na kierunku Opava oddziałami 10 Dywizji Grenadierów Pancernych, 1 Dywizji Narciarskiej, 97 Dywizji Strzelców, Grupą Bojową 18 [Ochotniczej] Dywizji Grenadierów Pancernych Waffen-SS, oddziałami 17 i 19 Dywizji Pancernej – poprzez silny ogień i wielokrotne kontrataki stawiał zacięty opór postępom naszych wojsk. Na odcinku Rogów, Łaziska oddziałami 75, 715 Dywizji Piechoty, częścią sił 68 Dywizji Piechoty i 16 Dywizji Pancernej zaciętymi kontratakami wspieranymi przez zmasowany ogień artylerii i moździerzy, usiłował nie dopuścić do wyjścia przez jednostki 1 Armii Gwardii nad rzeki Oder (Odra) i Olza. Na kierunkach Cieszyn, Čadca, Žilina ostrzeliwał rzadkim ogniem artyleryjsko-moździerzowym ugrupowanie bojowe naszych wojsk i na wybranych odcinkach małymi grupami piechoty prowadził bezskutecznie rozpoznanie. 
Lotnictwo przeciwnika osłaniało własne wojska i o godz. 18.00 grupą 6 samolotów bombardowało szyki bojowe naszych jednostek w rejonie na południe od miejscowości Kobeřice. Łącznie stwierdzono 71 przelotów samolotów. 

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 16.04.1945

 

„Wojska frontu 16.4.45 siłami 60, 38 Armii i częścią sił 1 Armii Gwardii nacierały na kierunkach Opava, Bogumin–Dworzec kolejowy i, przezwyciężając zacięty opór przeciwnika, na wybranych odcinkach posunęły się naprzód od 1 do 4 km. Na pozostałym froncie na dotychczasowych rubieżach, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia. 
Przeciwnik na kierunku Opava oddziałami 1 Dywizji Narciarskiej, 97 Dywizji Strzelców, Grupą Bojową 18 [Ochotniczej] Dywizji Grenadierów Pancernych Waffen-SS i wprowadzonymi do walki z odwodu operacyjnego oddziałami 17 i 19 Dywizji Pancernej usiłował nie dopuścić do podejścia naszych wojsk ku rzece Opava. Na kierunku Morawska Ostrawa na odcinku Rogów, Łaziska oddziałami 75, 715 Dywizji Piechoty, częścią sił 68 Dywizji Piechoty i wprowadzonymi do akcji oddziałami 16 Dywizji Pancernej stawiał zacięty opór.
Lotnictwo przeciwnika grupami 8-9 samolotów dwukrotnie bombardowało szyki bojowe naszych wojsk w rejonie Kobeřice, Štěpánkovice.
Łącznie stwierdzono 86 przelotów samolotów.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 15.04.1945


„Wojska frontu, przeprowadziwszy w noc na
15.4.45 na prawym skrzydle i w centrum przegrupowanie i zająwszy głównymi siłami pozycje wyjściowe, o godz. 10.00 po przygotowaniu artyleryjskim i szturmowym uderzeniu lotnictwa, przeszły do natarcia na kierunkach Opava i Morawska Ostrawa, i przezwyciężając silny opór przeciwnika posunęły się naprzód od 2 do 7 km, opanowawszy 15 miejscowości. Na lewym skrzydle na wcześniej zajmowanych rubieżach prowadziły rozpoznanie i na wybranych odcinkach odpierały ataki wroga.
Przeciwnik na kierunku Opava oddziałami 1 Dywizji Narciarskiej, 97 Dywizji Strzelców, Grupy Bojowej 18 [Ochotniczej] Dywizji Grenadierów Pancernych Waffen-SS, prawdopodobnie 17 Dywizji Pancernej, i na kierunku Morawska Ostrawa oddziałami 75, 715 Dywizji Piechoty, pododdziałami 4 Dywizji Górskiej i prawdopodobnie 19 Dywizji Pancernej, stawiał zacięty opór, podejmował kontrataki w sile od kompanii do batalionu piechoty z 4-10 czołgami. Na kierunku Čadca związkami XXXXIX Korpusu Górskiego utrzymywał zajmowaną rubież i na wybranych odcinkach prowadził ataki w celu poprawienia własnego położenia.  
Lotnictwo przeciwnika wykonało 74 wyloty na osłonę własnych wojsk i rozpoznanie.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 14.04.1945

 

"Wojska frontu w ciągu 14.4.45 na lewym skrzydle częścią sił 18 Armii kontynuowały działania zaczepne na dotychczasowych kierunkach. Na pozostałym froncie pozostawały na zajmowanych rubieżach, prowadziły rozpoznanie i przygotowanie do natarcia.  
Przeciwnik na kierunkach Čadca, Žilina silnym ogniem i wielokrotnymi kontratakami w sile od kompanii do batalionu piechoty stawiał zacięty opór nacierającym oddziałom 18 Armii. Na pozostałych odcinkach frontu aktywności nie przejawiał, ostrzeliwał nasze ugrupowanie bojowe rzadkim ogniem artyleryjsko-moździerzowym. 
Lotnictwo przeciwnika wykonało 6 przelotów na rozpoznanie.Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.