Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 36049

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 16.04.1945

 

„Wojska frontu 16.4.45 siłami 60, 38 Armii i częścią sił 1 Armii Gwardii nacierały na kierunkach Opava, Bogumin–Dworzec kolejowy i, przezwyciężając zacięty opór przeciwnika, na wybranych odcinkach posunęły się naprzód od 1 do 4 km. Na pozostałym froncie na dotychczasowych rubieżach, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia. 
Przeciwnik na kierunku Opava oddziałami 1 Dywizji Narciarskiej, 97 Dywizji Strzelców, Grupą Bojową 18 [Ochotniczej] Dywizji Grenadierów Pancernych Waffen-SS i wprowadzonymi do walki z odwodu operacyjnego oddziałami 17 i 19 Dywizji Pancernej usiłował nie dopuścić do podejścia naszych wojsk ku rzece Opava. Na kierunku Morawska Ostrawa na odcinku Rogów, Łaziska oddziałami 75, 715 Dywizji Piechoty, częścią sił 68 Dywizji Piechoty i wprowadzonymi do akcji oddziałami 16 Dywizji Pancernej stawiał zacięty opór.
Lotnictwo przeciwnika grupami 8-9 samolotów dwukrotnie bombardowało szyki bojowe naszych wojsk w rejonie Kobeřice, Štěpánkovice.
Łącznie stwierdzono 86 przelotów samolotów.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 15.04.1945


„Wojska frontu, przeprowadziwszy w noc na
15.4.45 na prawym skrzydle i w centrum przegrupowanie i zająwszy głównymi siłami pozycje wyjściowe, o godz. 10.00 po przygotowaniu artyleryjskim i szturmowym uderzeniu lotnictwa, przeszły do natarcia na kierunkach Opava i Morawska Ostrawa, i przezwyciężając silny opór przeciwnika posunęły się naprzód od 2 do 7 km, opanowawszy 15 miejscowości. Na lewym skrzydle na wcześniej zajmowanych rubieżach prowadziły rozpoznanie i na wybranych odcinkach odpierały ataki wroga.
Przeciwnik na kierunku Opava oddziałami 1 Dywizji Narciarskiej, 97 Dywizji Strzelców, Grupy Bojowej 18 [Ochotniczej] Dywizji Grenadierów Pancernych Waffen-SS, prawdopodobnie 17 Dywizji Pancernej, i na kierunku Morawska Ostrawa oddziałami 75, 715 Dywizji Piechoty, pododdziałami 4 Dywizji Górskiej i prawdopodobnie 19 Dywizji Pancernej, stawiał zacięty opór, podejmował kontrataki w sile od kompanii do batalionu piechoty z 4-10 czołgami. Na kierunku Čadca związkami XXXXIX Korpusu Górskiego utrzymywał zajmowaną rubież i na wybranych odcinkach prowadził ataki w celu poprawienia własnego położenia.  
Lotnictwo przeciwnika wykonało 74 wyloty na osłonę własnych wojsk i rozpoznanie.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 14.04.1945

 

"Wojska frontu w ciągu 14.4.45 na lewym skrzydle częścią sił 18 Armii kontynuowały działania zaczepne na dotychczasowych kierunkach. Na pozostałym froncie pozostawały na zajmowanych rubieżach, prowadziły rozpoznanie i przygotowanie do natarcia.  
Przeciwnik na kierunkach Čadca, Žilina silnym ogniem i wielokrotnymi kontratakami w sile od kompanii do batalionu piechoty stawiał zacięty opór nacierającym oddziałom 18 Armii. Na pozostałych odcinkach frontu aktywności nie przejawiał, ostrzeliwał nasze ugrupowanie bojowe rzadkim ogniem artyleryjsko-moździerzowym. 
Lotnictwo przeciwnika wykonało 6 przelotów na rozpoznanie.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 13.04.1945


„Wojska frontu na lewym skrzydle, na odcinku 18 Armii, w ciągu 13.4.45 prowadziły działania zaczepne na dotychczasowych kierunkach. Na pozostałym froncie umacniały zajmowane rubieże, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia. W jednostkach odwodu i drugich rzutów prowadzono szkolenie bojowe.
Przeciwnik na kierunkach Opawa i Morawska Ostrawa jednostkami XI Korpusu Armijnego, XXIV Korpusu Pancernego, LIX Korpusu Armijnego i XXXXVIII Korpusu Pancernego nie podejmował aktywności, utrzymywał zajmowane pozycje, na wybranych odcinkach małymi grupami piechoty prowadził rozpoznanie i wzmacniał obronę pod względem inżynieryjnym. 
Na kierunkach Čadca, Žilina 253, 304 Dywizji Piechoty, 320 Dywizja [Grenadierów Ludowych], 774 pułk [grenadierów 715 Dywizji Piechoty?] i węgierska 16 Dywizji Piechoty silnym ogniem a na zasadniczych kierunkach poprzez kontrataki stawiały zacięty opór nacierającym jednostkom 18 Armii.
Lotnictwo przeciwnika osłaniało własne wojska i prowadziło rozpoznanie. Łącznie naliczono 28 przelotów samolotów.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 12.04.1945

 

„Wojska frontu w ciągu 12.4.45 na prawym skrzydle 18 Armii na kierunku Čadca prowadziły zacięte walki z przeciwnikiem, który przeszedł do kontrataków w kierunku na Sól. Na lewym skrzydle, kontynuując natarcie w trudnych warunkach lesisto-górskiego terenu, opanowały szereg szczytów w paśmie Małej Fatry. Na odcinku Krzyżanowice, Kamień, Rogów odparły szereg ataków przeciwnika. Na pozostałym froncie prowadziły wymianę ognia i rozpoznanie przeciwnika. 
Przeciwnik 12.4.45 na odcinku 60, 38 Armii i 1 Armii Gwardii w dotychczasowym ugrupowaniu pozostawał na zajmowanych rubieżach. W pierwszej połowie dnia z rubieży Krzyżanowice, Kamień, Rogów w sile do batalionu piechoty przy wsparciu 2-6 czołgów i dział pancernych wykonywał ataki na obu brzegach rzeki Odry. Na kierunku czadckim oddziałami niemieckich 253, 304 Dywizji Piechoty, węgierskiej 16 Dywizji Piechoty i samodzielnymi batalionami w ciągu całego dnia silnym ogniem ze wszystkich rodzajów uzbrojenia oraz poprzez kontrataki stawiał zacięty opór postępowi wojsk prawego skrzydła 18 Armii. Na kierunku żylińskim pod naporem oddziałów 1 Czechosłowackiego Korpusu Armijnego prowadząc walki wycofywał się w kierunku zachodnim i północno-zachodnim.
Naliczono 3 przeloty samolotów na rozpoznanie.Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.