Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 42145

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 13.04.1945


„Wojska frontu na lewym skrzydle, na odcinku 18 Armii, w ciągu 13.4.45 prowadziły działania zaczepne na dotychczasowych kierunkach. Na pozostałym froncie umacniały zajmowane rubieże, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia. W jednostkach odwodu i drugich rzutów prowadzono szkolenie bojowe.
Przeciwnik na kierunkach Opawa i Morawska Ostrawa jednostkami XI Korpusu Armijnego, XXIV Korpusu Pancernego, LIX Korpusu Armijnego i XXXXVIII Korpusu Pancernego nie podejmował aktywności, utrzymywał zajmowane pozycje, na wybranych odcinkach małymi grupami piechoty prowadził rozpoznanie i wzmacniał obronę pod względem inżynieryjnym. 
Na kierunkach Čadca, Žilina 253, 304 Dywizji Piechoty, 320 Dywizja [Grenadierów Ludowych], 774 pułk [grenadierów 715 Dywizji Piechoty?] i węgierska 16 Dywizji Piechoty silnym ogniem a na zasadniczych kierunkach poprzez kontrataki stawiały zacięty opór nacierającym jednostkom 18 Armii.
Lotnictwo przeciwnika osłaniało własne wojska i prowadziło rozpoznanie. Łącznie naliczono 28 przelotów samolotów.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 12.04.1945

 

„Wojska frontu w ciągu 12.4.45 na prawym skrzydle 18 Armii na kierunku Čadca prowadziły zacięte walki z przeciwnikiem, który przeszedł do kontrataków w kierunku na Sól. Na lewym skrzydle, kontynuując natarcie w trudnych warunkach lesisto-górskiego terenu, opanowały szereg szczytów w paśmie Małej Fatry. Na odcinku Krzyżanowice, Kamień, Rogów odparły szereg ataków przeciwnika. Na pozostałym froncie prowadziły wymianę ognia i rozpoznanie przeciwnika. 
Przeciwnik 12.4.45 na odcinku 60, 38 Armii i 1 Armii Gwardii w dotychczasowym ugrupowaniu pozostawał na zajmowanych rubieżach. W pierwszej połowie dnia z rubieży Krzyżanowice, Kamień, Rogów w sile do batalionu piechoty przy wsparciu 2-6 czołgów i dział pancernych wykonywał ataki na obu brzegach rzeki Odry. Na kierunku czadckim oddziałami niemieckich 253, 304 Dywizji Piechoty, węgierskiej 16 Dywizji Piechoty i samodzielnymi batalionami w ciągu całego dnia silnym ogniem ze wszystkich rodzajów uzbrojenia oraz poprzez kontrataki stawiał zacięty opór postępowi wojsk prawego skrzydła 18 Armii. Na kierunku żylińskim pod naporem oddziałów 1 Czechosłowackiego Korpusu Armijnego prowadząc walki wycofywał się w kierunku zachodnim i północno-zachodnim.
Naliczono 3 przeloty samolotów na rozpoznanie.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 11.04.1945


„Wojska frontu w ciągu 11.4.45 na swoim lewym skrzydle siłami 18 Armii nocnym szturmem opanowały silny punkt oporu Niemców okrążonych w mieście Sv. Martin, a także węzłem drogowo-kolejowym Vrútky. Na kierunku ostrawskim prawym skrzydłem 1 Armii Gwardii prowadziły zacięte walki ze zgrupowaniem pancernym przeciwnika, kontynuującej natarcie w kierunku północnym na Racibórz. Na pozostałym froncie prowadziły wymianę ognia na dotychczasowych rubieżach. 
Przeciwnik w ciągu dnia na odcinku Tworków, Krzyżanowice, Kamień, Bluszczów, Rogów oddziałami 371 i 68 Dywizji Piechoty stawiał zażarty opór działaniom naszych wojsk. Na kierunku Žilina oddziały 320 Dywizji [Grenadierów Ludowych] zostały wyparte z miejscowości Sučany, Vrútky, Sv. Martin. Na pozostałych odcinkach frontu w dotychczasowym ugrupowaniu utrzymywał zajmowane pozycje, wzmacniał je pod względem inżynieryjnym i rzadkim ogniem artyleryjsko-moździerzowym ostrzeliwał ugrupowanie bojowe naszych wojsk.
Lotnictwo przeciwnika osłaniało własne wojska i prowadziło rozpoznanie. Łącznie zaobserwowano 35 przelotów samolotów.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 10.04.1945

 

„Wojska frontu w ciągu 10.4.45 na prawym skrzydle 1 Armii Gwardii w rejonie na południe od Syryni prowadziły bój o przywrócenie wcześniej utraconego położenia. Na lewym skrzydle na kierunku Žilina oddziałami 18 Armii prowadziły zacięte walki zaczepne i odpierały wielokrotne kontrataki przeciwnika. Na pozostałym froncie pozostawały na zajmowanych rubieżach, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia. 
Przeciwnik na odcinku Tworków, Krzyżanowice oddziałami 371 Dywizji Piechoty, 17 Dywizji Pancernej i 68 Dywizji Piechoty starał się wyprzeć nasze oddziały na wschodni brzeg rzeki Odry, podejmując szereg bezskutecznych ataków w sile powyżej batalionu piechoty z 8-10 czołgami i działami pancernymi. Na odcinku przełamania oddziałami 8, 16 i 19 Dywizji Pancernej, 544 Dywizji [Grenadierów Ludowych] poprzez ogień i kontrataki stawiał zacięty opór natarciu oddziałów 1 Armii Gwardii. Na kierunku żylińskim, starając się nie dopuścić do wyjścia naszych oddziałów na rubież rzeki Kysucy, rzeki Váh, rzeki Turiec, oddziałami 253, 304 Dywizji Piechoty, 320 Dywizji [Grenadierów Ludowych], węgierskiej 16 Dywizji Piechoty, stawiał zacięty opór ogniem, przechodząc na szeregu odcinków do wielokrotnych ataków. 
Lotnictwo przeciwnika osłaniało własne wojska i prowadziło rozpoznanie. Łącznie odnotowano 20 przelotów samolotów".

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 09.04.1945

 

„Wojska frontu w ciągu 9.4.45 siłami 18 Armii kontynuowały natarcie na dotychczasowym kierunku. Na styku 38 Armii i 1 Armii Gwardii prowadziły zażarte walki z nacierającą piechotą i czołgami przeciwnika. Na pozostałym froncie zajmowały dotychczasowe rubieże, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia. W jednostkach drugich rzutów prowadzono szkolenie bojowe.
Przeciwnik z rubieży Krzyżanowice, Rogów oddziałami 371, 68 Dywizji Piechoty, 544 Dywizji [Grenadierów Ludowych], 8, 16 i 17 Dywizji Pancernej od drugiej połowy dnia przeszedł do natarcia ku brzegom rzeki Odry na kierunkach: las na wschód od Krzyżanowic, Syrynia w celu odrzucenia jednostek 1 Armii Gwardii i okrążenia jednostek 38 Armii na zachodnim brzegu rzeki Odry.
Na kierunkach Čadca i Žilina przeciwnik oddziałami 253, 304 Dywizji Piechoty, 320 Dywizji [Grenadierów Ludowych], węgierskiej 16 Dywizji Piechoty i 2 Dywizji Rezerwowej i samodzielnymi batalionami w ciągu dnia stawiał zorganizowane przeciwdziałanie ogniowe wojskom 18 Armii.
Lotnictwo przeciwnika pojedynczymi samolotami prowadziło rozpoznanie. O godz. 8.00 4 samolotami bombardowało ugrupowanie bojowe naszych wojsk w rejonie Ściborzyc Wielkich.
Łącznie odnotowano 13 przelotów samolotów.Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.