Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 40648

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 03.04.1945

 

„Wojska frontu w ciągu 3.4.45 kontynuowały natarcie. Na prawym skrzydle walczyły o rozszerzenie przyczółka na zachodnim brzegu rzeki Odry. Na lewym skrzydle posunęły się naprzód do 15 km i opanowały 30 miejscowości, w tym Námestovo, punkt oporu i węzeł dróg, regionalnym centrum Czechosłowacji. 
Przeciwnik w ciągu 3.4.45 na kierunku Morawskiej Ostrawy w dotychczasowym ugrupowaniu silnym ogniem wszystkich rodzajów i kontratakami w sile od batalionu do pułku przy wsparciu czołgów i dział pancernych stawiał zażarty natarciu wojsk 38 Armii i 1 Armii Gwardii. Na kierunku Čadca prowadząc walki przeciwnik wycofywał się w kierunku zachodnim, osłaniając się silnymi ariergardami. Na kierunku Ružomberok stawiał zacięty opór natarciu jednostek 1 Czechosłowackiego Korpusu Armijnego.
Lotnictwo przeciwnika grupami 2-4 samolotów bombardowało i szturmowało ugrupowania bojowe prawego skrzydła 38 Armii i osłaniało swoje wojska. Łącznie odnotowano 24 przeloty samolotów. 

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 02.04.1945 [Poniedziałek Wielkanocny]


„Wojska frontu 2.4.45 siłami 38 Armii, prawymi skrzydłami 1 Armii Gwardii i 18 Armii kontynuowały działania zaczepne.
Przeciwnik w dotychczasowym ugrupowaniu za pomocą wszelkich rodzajów ognia i kontrataków stawiał zacięty opór natarciu naszych wojsk.
Lotnictwo przeciwnika prowadziło rozpoznanie z przygodnym bombardowaniem, w drugiej połowie dnia grupą 8 samolotów bombardowała ugrupowanie 38 Armii w rejonie Rogowca. Łącznie odnotowano 80 wylotów samolotów.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 01.04.1945 [Wielkanoc]

 

„Wojska frontu siłami 38 Armii i prawych skrzydeł 1 Armii Gwardii i 18 Armii w ciągu 1.4.45 prowadziły uporczywe walki zaczepne na swoich kierunkach i na wybranych odcinkach posunęły się naprzód od 2 do 3 km. Na pozostałym froncie pozostawały na zajmowanych rubieżach, ogniem niszczyły wykryte cele przeciwnika, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia. Artyleria frontu na kierunkach aktywnych działań ogniem i natarciem kołami zapewniała wsparcie natarciu naszych wojsk i odpierała kontrataki przeciwnika. 
Przeciwnik na prawym skrzydle frontu siłami LIX Korpusu Armijnego z podporządkowanymi 8 i 19 Dywizją Pancerną, w centrum z jednostkami XI Korpusu Armijnego SS [XI Korpusu Armijnego], stawiał zacięty opór nacierającym jednostkom. Na pozostałych odcinkach frontu prowadził ogień artyleryjsko-moździerzowy i rozpoznanie małymi grupami. 
Lotnictwo przeciwnika prowadziło rozpoznanie i osłaniało własne wojska. O godz. 14.00 grupa 6 samolotów bombardowała Strumień. Łącznie odnotowano 57 przelotów samolotów.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 31.03.1945

 

„Wojska frontu w ciągu 31.3.45 siłami 38 Armii, prawym skrzydłem 1 Armii Gwardii i 18 Armią kontynuowały działania zaczepne na kierunkach zachodnich.
Przeciwnik na prawym skrzydle frontu związkami LIX Korpusu Armijnego, wzmocnionymi 8 i 19 Dywizją Pancerną, w centrum i na lewym skrzydle jednostkami XI Korpusu Armijnego SS [XI Korpusu Armijnego] stawiał zacięty opór natarciu naszych wojsk. Na rubieży Pierściec, Świętoszówka, Buczkowice, Sopotnia Mała aktywności nie przejawiał, prowadził rzadki ogień artyleryjsko-moździerzowy i rozpoznanie małymi grupami.
Lotnictwo przeciwnika wykonało 13 lotów w celu rozpoznania.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 30.03.1945

 

„Wojska frontu 30.3.45 siłami 38 Armii i częścią sił 1 Armii Gwardii i 18 Armii kontynuowały prowadzenie działań zaczepnych.
Przeciwnik jednostkami LIX Korpusu Armijnego, XI Korpusu Armijnego SS [XI Korpusu Armijnego], wzmocnionymi 8 i 19 Dywizją Pancerną, wszystkimi rodzajami ognia i wielokrotnymi kontratakami, stawiał zacięty opór nacierającym wojskom frontu.
Odnotowano 1 przelot lotnictwa przeciwnika.Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.