Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 40648

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 29.03.1945

 

„Wojska frontu 29.3.45 siłami 38 Armii i prawymi skrzydłami 1 Armii Gwardii i 18 Armii kontynuowały natarcie na dotychczasowych kierunkach. Na pozostałych odcinkach frontu prowadziły rozpoznanie i przygotowanie wojsk.
Przeciwnik na kierunku Morawskiej Ostrawy jednostkami LIX Korpusu Armijnego, wzmocnionego 8 i 19 Dywizją Pancerną, silnym ogniem i wielokrotnymi kontratakami w sile od batalionu do pułku piechoty przy wsparciu 6-10 czołgów (łącznie naliczono do 60 czołgów i dział pancernych), stawiał zacięty opór naszym wojskom, usiłując nie dopuścić do ich wyjścia ku przeprawom przez rzeki Odrę (Oder) i Olzę.
Na kierunku Czadcy oddziałami 304 Dywizji Piechoty (niemieckiej) i 16 Dywizji Piechoty (węgierskiej) próbował powstrzymać posuwanie się naszych jednostek w kierunku zachodnim.
Odnotowano 7 przelotów lotnictwa przeciwnika na rozpoznanie.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 28.03.1945

 

„Wojska frontu siłami 38 Armii i prawego skrzydła 18 Armii, wznowiwszy rankiem 28.3.45 natarcie, w ciągu dnia, pokonując silny ogień przeciwnika i odpierając wielokrotne kontrataki przeciwnika, posunęły się naprzód od 2 do 8 km. Na pozostałych odcinkach pozostawały na dotychczasowych rubieżach, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia.
Przeciwnik w ciągu 28.3.45 na prawym skrzydle frontu oddziałami 68 Dywizji Piechoty, 8 Dywizji Pancernej, 715 Dywizji Piechoty, 4 Dywizji Górskiej, pułkiem 75 Dywizji Piechoty, pułkiem 253 Dywizji Piechoty i innymi pododdziałami specjalnymi LIX Korpusu Armijnego silnym ogniem i kontratakami piechoty wspartymi czołgami usiłował nie dopuścić do wyjścia naszych wojsk nad rzeki Odrę (Oder) i Olzę. 
W centrum oddziały 304 Dywizji Piechoty, 16 Dywizji Piechoty (węgierskiej) i 1247 pułku Volkssturmu zostały wyparte z zajmowanych pozycji i odrzucone na 4 do 8 km w kierunku zachodnim. Na pozostałym froncie, nie używając aktywnie piechoty, utrzymywał zajmowaną rubież, prowadził rzadki ogień artyleryjsko-moździerzowy i przeciwstawiał się działaniom naszych oddziałów rozpoznawczych. 
Lotnictwo przeciwnika prowadziło rozpoznanie z przygodnym bombardowaniem. Łącznie naliczono 48 przelotów samolotów.                                                                 

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 27.03.1945

 

„Wojska frontu siłami 38 Armii, wznowiwszy rankiem 27.3.45 natarcie, w ciągu dnia tocząc boje posunęły się naprzód do 5 km, opanowawszy przy tym 20 miejscowości, z których największe to: Radlin, Czyżowice, Skrzyszów, Moszczenica, Jastrzębie Dolne. Na pozostałym froncie pozostawały na zajmowanych rubieżach, prowadziły rozpoznanie i przygotowania do natarcia. 
Przeciwnik w ciągu 27.3.45 na kierunku Morawskiej Ostrawy oddziałami 68 Dywizji Piechoty, 8 Dywizji Pancernej, 715 Dywizji Piechoty, 4 Dywizji Górskiej i pododdziałami specjalnymi LIX Korpusu Armijnego stawiał zacięty opór natarciu wojsk 38 Armii, podejmując wielokrotne kontrataki siłami piechoty. Na pozostałym froncie aktywności nie przejawiał. Metodycznymi nalotami ogniowymi ostrzeliwał nasze pozycje i na wybranych odcinkach frontu małymi grupami piechoty prowadził rozpoznanie.
Lotnictwo przeciwnika prowadziło rozpoznanie z przygodnym bombardowaniem w rejonach Czyżowice, Komorowice, Wapienica, Wadowice, Lachowice. Grupami 6-7 samolotów bombardowała nasze ugrupowanie bojowe w rejonie Wilchwy. Łącznie naliczono 70 przelotów samolotów.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 26.03.1945

 

„Wojska frontu siłami 38 Armii w ciągu 26.3.45 nacierały na kierunku Morawskiej Ostrawy i w walce posunęły się do przodu na głębokość od 2 do 9 km, opanowawszy przy tym 12 miejscowości, w tej liczbie będący węzłem silnego oporu Wodzisław Śląski. Na pozostałych odcinkach frontu na dotychczasowych rubieżach prowadziły rozpoznanie i przygotowanie wojsk do natarcia.
Przeciwnik na kierunku Morawskiej Ostrawy oddziałami 68, 715 Dywizji Piechoty, 4 Dywizji Górskiej i ponownie wprowadzonej do walki 8 Dywizji Pancernej w ciągu dnia stawiał zacięty opór nacierającym wojskom 38 Armii, podejmował na niektórych odcinkach kontrataki w sile do batalionu piechoty przy wsparciu czołgów. Na pozostałym froncie metodycznym ogniem artyleryjsko-moździerzowym ostrzeliwał pozycje naszych wojsk, na wybranych odcinkach małymi grupami piechoty prowadził rozpoznanie.
Lotnictwo przeciwnika prowadziło rozpoznanie połączone z przygodnym bombardowaniem i dwoma grupami po 4 samoloty każda bombardowało nasz ugrupowanie bojowe w rejonie Świerklan. Łącznie zaobserwowano 72 loty samolotów.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 25.03.1945

 

„Wojska frontu rankiem 25.3.45 siłami 38 Armii i prawym skrzydłem 1 Armii Gwardii wznowiły natarcie i na odcinku 38 Armii poszły naprzód do 10 km, opanowawszy przy tym 24 miejscowości. Na pozostałych odcinkach frontu na dotychczasowych rubieżach prowadziły rozpoznanie i przeprowadzały częściowe przegrupowanie.
Przeciwnik przed frontem 38 Armii oddziałami 68, 715 Dywizji Piechoty, 4 Dywizji Górskiej i 911 batalionem ochrony stawiał zacięty opór natarciu naszych wojsk, szczególnie uporczywie bronił się na rubieży [Jastrzębie] Zdrój, Ruptawa, Zebrzydowice, Pruchna. 
Lotnictwo przeciwnika nocą na 25.3.45 pojedynczymi samolotami prowadziło rozpoznanie z przygodnym bombardowaniem w rejonach: Strumień, Pszczyna, Pawłowice, Kęty, Golasowice. W ciągu dnia grupą 7 samolotów bombardowało ugrupowanie bojowe [naszych wojsk] w rejonie na zachód od Żor. Łącznie odnotowano 36 lotów samolotów.Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.