Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 40648

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 24.03.1945:


„Wojska frontu rankiem
24.3.45 siłami 38 Armii przeszły do natarcia i, pokonawszy pas obrony i ogień przeciwnika, posunęły się na głębokość do 7 km i do 16 km szerokości frontu, opanowawszy przy tym na terytorium Polski miasto Żory, ważny węzeł dróg i punkt oporu obrony przeciwnika. Na pozostałym froncie aktywnych działań nie podejmowały, ograniczywszy się do prowadzenia ostrzału artyleryjsko-moździerzowego pozycji przeciwnika i działań oddziałów rozpoznawczych.
Przeciwnik w ciągu 24.3 na prawym skrzydle kierunku Morawskiej Ostrawy wzmocniwszy walczące oddziały 715 Dywizją Piechoty przerzuconą z Włoch, silnym ogniem z wszystkich rodzajów uzbrojenia i poprzez kontrataki stawiał zacięty opór nacierającym jednostkom 38 Armii i działaniom oddziałów rozpoznawczych 1 Armii Gwardii. 
Jego lotnictwo nocą pojedynczymi samolotami prowadziło rozpoznanie połączone z przygodnym bombardowaniem w rejonach: Zabrzeg, Lipnik, Andrychów. W ciągu dnia prowadziło rozpoznanie grupami 2-6 samolotów. Łącznie zanotowano 25 przelotów samolotów.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 23.03.1945:

 

„Wojska frontu 23.3.45 na prawym skrzydle 1 Armii Gwardii prowadziły działania zaczepne w celu poprawienia położenia. Na pozostałym froncie pozostawały na dotychczasowych rubieżach, niszczyły ogniem wykryte cele przeciwnika i na wybranych odcinkach prowadziły rozpoznanie walką.
W jednostkach drugich rzutów odbywało się szkolenie bojowe. 
Przeciwnik na kierunku Morawskiej Ostrawy na rubieży Grabina, Zebrzydowice, Pruchna, Knaj ogniem i kontratakami 4 Dywizji Górskiej, 253 Dywizji Piechoty, 544 Dywizji [Grenadierów Ludowych], II batalionu 169 pułku 68 Dywizji Piechoty powstrzymał postępy jednostek 1 Armii Gwardii. Na pozostałym froncie, nie używając piechoty, utrzymywał rubież obrony, rzadkim ogniem artyleryjsko-moździerzowym ostrzeliwał nasze ugrupowanie bojowe.
Lotnictwo przeciwnika pojedynczymi samolotami prowadziła rozpoznanie w pasie działania frontu połączone z przygodnym bombardowaniem w rejonach Pszczyna, Czechowice, Komorowice, Wapienica. W sumie zanotowano 18 przelotów samolotów.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 22.03.1945 


„Wojska frontu częścią sił 1 Armii Gwardii od godz. 12.00 prowadziły walki zaczepne w kierunkach na Zebrzydowice, Pruchną. Na pozostałym froncie pozostawały na zajmowanych rubieżach, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia. W jednostkach drugich rzutów odbywało się szkolenie bojowe. 
Przeciwnik w ciągu 22.3.45 na prawym skrzydle frontu na odcinku Pielgrzymowice, Gawliniec, rzeka Wisła oddziałami 4 Dywizji Górskiej, 253 Dywizji Piechoty i 544 Dywizji [Grenadierów Ludowych] stawiał zacięty opór natarciu jednostek 1 Armii Gwardii, przechodząc na wybranych odcinkach do kontrataków. Na pozostałym froncie utrzymywał zajmowane pozycje, rzadkim ogniem artyleryjsko-moździerzowym i krótkimi nalotami ogniowymi ostrzeliwał nasze ugrupowanie bojowe, miejscami prowadząc rozpoznanie małymi grupami i wzmacniał obronę.
Lotnictwo przeciwnika wykonało 7 przelotów.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 21.03.1945 


„Wojska frontu w ciągu 21.03.45 pozostawały na zajmowanych rubieżach, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia. 
W oddziałach drugich rzutów odbywało się szkolenie bojowe. 
Przeciwnik na całym froncie w ciągu 21.3.45 piechoty do działań nie używał. Metodycznym ogniem artyleryjsko-moździerzowym i krótkimi nalotami ognikowymi ostrzeliwał ugrupowani bojowe naszych wojsk. Na wybranych odcinkach małymi grupami piechoty prowadził rozpoznanie i poprawiał obronę.
W rejonie na południe od Przyborowa pojmano jeńca z węgierskiej 16 Dywizji Piechoty, na wschód od Sołtystwa Wyżnego – z 573 pułku niemieckiej 304 Dywizji Piechoty.
Zanotowano 13 przelotów samolotów lotnictwa przeciwnika.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 20.03.1945


"Wojska frontu 20.03.45 częścią sił 1 Armii Gwardii na kierunkach Zebrzydowice, Pruchna prowadziły działania zaczepne. Na pozostałym froncie pozostawały na zajmowanych rubieżach, prowadziły rozpoznanie i wymianę ognia. W jednostkach drugich rzutów odbywało się szkolenie bojowe. 
Przeciwnik na rubieży Pielgrzymowice, stacja Pruchna, rzeka Wisła silnym ogniem z wszystkich rodzajów uzbrojenia i kontratakami w sile od kompanii do batalionu piechoty ze wsparciem 3 dział pancernych stawiał zacięty opór posuwaniu się naprzód naszych jednostek. Na pozostałym froncie prowadził zwykły ogień artyleryjsko-moździerzowy i grupami pluton-kompania piechoty prowadził bez powodzenia rozpoznanie.
Zaobserwowano 17 przelotów samolotów przeciwnika na rozpoznanie.Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.