Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 47198

Do pobrania

Niedawno wydawnictwo Napoleon V z Oświęcimia wydało książkę płk. prof. Henryka Stańczyka „Walec wojny w południowej Polsce 1944-1945”, będącą nieco poprawioną wersją jego wcześniejszej pracy pt. „Od Sandomierza do Opola i Raciborza” (Wojskowy Instytut Historyczny - Akademia Obrony Narodowej - Wyd. Neriton, Warszawa 1998), która z kolei wywodziła się z rozprawy habilitacyjnej H. Stańczyka pt. „Operacja sandomiersko-śląska 1 Frontu Ukraińskiego. Bitwa o Górny Śląsk" (WIH, Warszawa 1996). Z powodu małego nakładu była to pozycja w zasadzie niemożliwa do zdobycia, tym większa więc satysfakcja, że oświęcimskie wydawnictwo tak błyskawicznie zareagowało na sugestię jej wznowienia, zgłoszoną przez piszącego te słowa podczas spotkania na imprezie historycznej „Pola chwały - Skrzydła na wojnie” w Niepołomicach k. Krakowa (odbyła się w dniach 27-29.09.2013 r.). To jedna z nielicznych, wydanych w naszym kraju po 1989 roku książek, dotyczących walk na polskim odcinku frontu wschodniego, opartych zarówno na nielicznych zachowanych dokumentach niemieckich, jak i bogatych dokumentach sowieckich 1. Frontu Ukraińskiego i tworzących go armii.

stanczyk min 63612    

 
Ale to nie koniec dobrych wiadomości z tego wydawnictwa! W zapowiedziach Napoleona V znajduje się kolejna książka H. Stańczyka „Operacja krakowska 1945”, a także mało w Polsce znana publikacja nieżyjącego już Georga Guntera (1930-2008), pochodzącego z Raciborza niemieckiego historyka, uczestnika II wojny światowej w szeregach Volkssturmu, pt. „Ostatnie laury. Kampania na Górnym Śląsku w 1945 roku”. W „Walcu wojny w południowej Polsce 1944-1945” prof. Stańczyk obala powojenny mit marsz. Koniewa o z góry zaplanowanych wypuszczenia 17. Armii z kotła górnośląskiego w celu uratowania tamtejszego „złota”, czyli przemysłu. Z kolei w „Operacji krakowskiej 1945” rozprawia się z tezą o „celowym” umożliwieniu Niemcom opuszczenia Krakowa bez walki, aby nie doszło do zniszczenia zabytkowego grodu.
„Ostatnie laury” G. Guntera to najlepszy w niemieckiej historiografii opis walk na Górnym Śląsku w 1945 roku. Ze względu na swoją szczegółowość oraz ograniczenie się tylko do obszaru wschodniej części Śląska bije na głowę znaną od lat 60. minionego wieku  (dopiero kilka lat temu wydaną w naszym kraju), choć nieco propagandową „Walkę o Śląsk 1944/1945” byłego generała Hansa von Ahlfena.
 
      
                        


Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.