Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 48417

Do pobrania

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 03.05.1945

 

„Wojska frontu 3.5.45 siłami 38 Armii, 1 Armii Gwardii, 18 i 60 Armii kontynuowały natarcie i w ciągu dnia walk posunęły się naprzód od 5 do 12 km, opanowawszy przy tym pięć miast i 112 miejscowości [w tym osiedli, kolonii i przysiółków]. 
Przeciwnik w dotychczasowym ugrupowaniu na odcinku 60 i 38 Armii stawiał zacięty opór wojskom nacierającym na Ołomuniec, starający się zabezpieczyć odwrót swoich jednostek z rejonu Cieszyna i obszarów położonych na południe od niego.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 02.05.1945

 

„Wojska frontu w ciągu 2.5.45 siłami 38 Armii i 1 Armii Gwardii toczyły uporczywe walki o oczyszczenie z przeciwnika Morawskoostrawskiego Zagłębia Przemysłowego, kończyły oczyszczanie z jego sił miast Orłowa i Frydek, walczyły o Karwinę i na podejściach do Cieszyna. Na odcinku 18 Armii rozwijały natarcie w kierunku zachodnim.  
W ciągu dnia walk wojska frontu posunęły się od 6 do 18 km, opanowawszy przy tym ponad 250 miejscowości [w tym osad i przysiółków].
Przeciwnik w dotychczasowym ugrupowaniu silnym ogniem ze wszystkich rodzajów uzbrojenia i pojedynczymi kontratakami stawiał zacięty opór nacierającym jednostkom 60 i 38 Armii. Na kierunku Velké Karlovice tocząc walki wycofywał się w kierunku zachodnim.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 01.05.1945

 

„Wojska frontu 1.5.45 siłami 38 Armii i 1 Armii Gwardii kontynuowały walkę o opanowanie Morawskoostrawskiego Zagłębia Przemysłowego. Siłami 18 Armii rozwijały natarcie w kierunku zachodnim i posunęły się naprzód w ciągu dnia od 10 do 20 km. 
Przeciwnik na południe i południowy-zachód od Morawskiej Ostrawy i na kierunku Cieszyna silnym ogniem wszystkich rodzajów [uzbrojenia] stawiał zacięty opór natarciu wojsk 38 Armii i 1 Armii Gwardii. W kierunkach na Velké Karlovice, osłaniając się silnymi ariergardami, prowadząc walki wycofywał się na południowy-zachód i zachód, wysadzając na trasach swojego odwrotu mosty i niszcząc odcinki dróg.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 30.04.1945

 

„Wojska frontu w ciągu 30.4.45 kontynuowały walki zaczepne i odpierając na szeregu odcinków niejednokrotne ataki przeciwnika, złamały jego opór i szturmem opanowały duże centrum przemysłowe Czechosłowacji, ważny węzeł drogowy i kolejowy miasto Morawska Ostrawa i miasta: Žilina, Bílovec, Mariánské Hory [Morawska Ostrawa], Vítkovice [Morawska Ostrawa], [Kysucké] Nové Mesto i 148 innych miejscowości. 
Przeciwnik na kierunkach Brno i Morawska Ostrawa oddziałami 1 Dywizji Narciarskiej, 254, 158 Dywizji Piechoty, 78 Ludowej Dywizji Szturmowej, 4 Dywizji Górskiej, 304, 371 Dywizji Piechoty, 544 Dywizji [Grenadierów Ludowych], 715 Dywizji Piechoty, 3 Dywizji Górskiej, 10 Dywizji Grenadierów, 16, 17 Dywizji Pancernej i 74 pułku grenadierów pancernych 19 Dywizji Pancernej, pododdziałami specjalnymi XI i LIX Korpusu Armijnego stawiał zaciekły opór nacierającym wojskom frontu. Na kierunku Velké Karlovice oddziałami 253 Dywizji Piechoty, 320 Dywizji [Grenadierów Ludowych] i węgierskiej 16 Dywizji Piechoty pod uderzeniami naszych oddziałów tocząc walki wycofywał się w kierunku zachodnim. 
Lotnictwo przeciwnika przeciwstawiało się naszemu lotnictwu na polu walki i prowadziło rozpoznanie. Łącznie odnotowano 20 przelotów samolotów.

Dziennik działań bojowych wojsk 4 Frontu Ukraińskiego, 29.04.1945

 

„Wojska frontu 29.4.45 kontynuowały natarcie na całym froncie, prowadząc uporczywe walki posunęły się naprzód od 1 do 6 km, opanowawszy przy tym ponad 30 miejscowości, z których największe to: Turza [Śląska], Bolatice [?], Slatina, Bítov, Kyjovice, Hlučín.
Przeciwnik, opierając się o poszczególne węzły oporu i dominujące wzniesienia, wszystkimi rodzajami ognia i kontratakami stawiał zacięty opór, usiłując zatrzymać postępy naszych wojsk.
Obecności lotnictwa przeciwnika nie zaobserwowano.Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.