Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 47198

Do pobrania

Wojska sowieckie prowadzące w 1945 r. na Śląsku Cieszyńskim operacje zaczepne podlegały dowództwu jednego z najmniejszych frontów, czyli odpowiednika niemieckiej grupy armii, mianowicie 4. Frontowi Ukraińskiego (II formowania). Pierwszy front o takiej nazwie powstał 20 października 1943 roku, kiedy w 4. Front Ukraiński przekształcono dotychczasowy Front Południowy; pod tą nazwą istniał on do 31 maja 1944 r.
            
30 lipca STAWKA, Kwatera Główna Robotniczo Chłopskiej Armii Czerwonej (ros. skrót RKKA), wydała dyrektywę o ponownym utworzeniu 4. Frontu Ukraińskiego. Miał on pełnić rolę łącznika pomiędzy prowadzącym walki w południowej Polsce potężnym 1. Frontem Ukraińskim a przeznaczonym do działań na Słowacji 2. Frontem Ukraińskim. Z chwilą rozpoczęcia 12 stycznia 1945 r. wielkiej (długość linii frontu wynosiła 1200 km) ofensywy zimowej, zadaniem frontu było zapewnienie połączenia pomiędzy uderzającym z Polski na Berlin centralnym zgrupowaniem Armii Czerwonej (1. Front Białoruski i 1. Front Ukraiński) a zgrupowaniem południowym (2. i 3. Front Ukraiński).                    
Na czele 4. Frontu Ukraińskiego postawiono gen. płk. Iwana J. Pietrowa (od 26 października 1944 r. gen. armii). Od 8 września do 28 października 1944 r. Czwarty Ukraiński, wspólnie z 1. Frontem Ukraiński, brał udział na terenie Ukrainy Zakarpackiej, południowej Polski i Słowacji we wschodniokarpackiej operacji strategicznej, której jednym z najbardziej znanych epizodów były krwawe walki o Przełęcz Dukielską. W ramach zaplanowanej na styczeń 1945 r. zachodniokarpackiej operacji strategicznej front miał zająć północne Karpaty i Pogórze Karpackie, aby następnie uderzyć na położone na lewym brzegu Olzy Zagłębie Karwińsko-Ostrawskie.
Na początku 1945 r. 4. Front Ukraiński tworzyły trzy armie ogólnowojskowe:

38. Armia
(gen. płk Kirył S. Moskalenko),
1. Armia Gwardii (gen. płk Andriej A. Greczko)
18. Armia (gen. lejt. A. I. Gastiłowicz)
oraz 8. Armia Lotnicza (gen. lejt. Wasilij N. Żdanow)


Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.