Drukuj

 

"Krwawa Pruchna"
("Kalendarz Cieszyński 2017") 

"Działania Armii Czerwonej na Śląsku Cieszyńskim wiosną 1945 roku a kwestia powojennej przynależności państwowej Zaolzia"
("Pamiętnik Cieszyński 2016, tom 21")

"Cieszyński finał długiej wojny"
(Portal Śląska Cieszyńskiego ox.pl)

"Śmierć w Drogomyślu"
("Kalendarz Cieszyński 2015") 

 "Spóźniony koniec wojny (całość tekstu z <<Wiadomości Ratuszowych>> 24.04)"

"Drugie wydanie książki <<Z historii polskiego lotnictwa na Śląsku Cieszyńskim w latach 1912-1939>>"