Strona główna

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

Ilość odsłon 47198

Do pobrania

Wojciech Kiełkowski historyk, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył też studia na Wydziale Prawa i Administracji UŚ w Katowicach, w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz Integrację Europejską w Ośrodku Studiów Europejskich. Autor kilkudziesięciu artykułów popularyzatorskich i popularnonaukowych oraz kilkunastu opracowań, m.in. „Chybie – dzieje gminy od czasów najdawniejszych do współczesności” (Chybie 2009), „Dzieje Zaborza” (Jastrzębie-Zdrój 20015), „Strumień w latach 1918-1945” (Strumień 2018), współautor „Batalii o Śląsk Cieszyński. Między styczniem a majem 1945 roku” (Zebrzydowice 2014). Od kilku lat przygotowuje rozprawę doktorską dotycząca działalności Związku Śląskich Katolików. Wiceprezes Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Cieszynie, członek Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Strumieniu i Towarzystwa Miłośników Zarzecza w Zarzeczu.

Grzegorz Kasztura - absolwent cieszyńskiego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, autor książki „Z historii polskiego lotnictwa na Śląsku Cieszyńskim w latach 1912-1939” (wydanie I Cieszyn 2012, wydanie II uzupełnione Warszawa 2014), współautor „Batalii o Śląsk Cieszyński. Między styczniem a majem 1945 roku” (Zebrzydowice 2014). Członek Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Cieszynie, Sekcji Miłośników Militariów Cieszyńskiego Klubu Hobbystów przy Zarządzie Głównym Macierzy Ziemi Cieszyńskiej oraz Stowarzyszenia Miłośników Gminy Hażlach.

Piotr Sadowski - doktor geografii, absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, obecnie starszy wykładowca w Instytucie Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, autor i współautor licznych opracowań krajoznawczych i monograficznych, m.in. monografii gmin Pcim, Sułkowice i Lubień, miasta Jordanów oraz przewodnika „Beskid Myślenicki”. Od kilkunastu lat bada historię militarną obszaru karpackiego, autor m.in. książki „Jordanów 1939. Historia i pamięć pierwszej bitwy 10. Brygady Kawalerii” (Pcim 2019). Członek Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Myślenicach.Występujące na tej stronie pewne symbole nazistowskie i komunistyczne nie służą propagowaniu żadnej z totalitarnych ideologii. Zamieszczono je jedynie w celu prezentacji kontekstu historycznego dramatycznych wydarzeń końcowego okresu II wojny światowej.

Źródła ilustracji: archiwum autorów, Wikipedia, Internet.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Strona internetowa przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zebrzydowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

*               *               *

 

Pierwotna strona internetowa, dostępna w latach 2013-2018 pod adresem www.front1945.cieszyn.pl, została zrealizowana w ramach operacji z zakresu małych projektów pn. "Rok 1945 na Śląsku Cieszyńskim. Odkrywamy nieznane fakty z historii II wojny światowej(książka, strona internetowa, konferencja)" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.